Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Görev bölgemize ilişkin bilgiler, 18.01.2017

BÖLÜM I

1.  T.C. KÖSTENCE BAŞKONSOLOSLUĞU

T.C. Köstence Başkonsolosluğu

9 Mayıs 1924 tarihinde kurulmuş olup, ülkemizin Romanya'daki tek muvazzaf başkonsolosluğudur.

Başkonsolosluğumuz bünyesinde Din Hizmetleri ve Ticaret Ataşeliklerimiz de faaliyetlerini sürdürmektedir.

Romanya'nın Türkiye'de İstanbul ve İzmir Başkonsoloslukları olmak üzere iki muvazzaf başkonsolosluğu mevcuttur.

Başkonsolosluğumuzun görev bölgesi Köstence (Constanta) dışında Calaraşi (Kalaraşi), Galati (Kalas), Braila (İbrayil) ve Tulcea (Tulça) illerini kapsamaktadır.

Görev bölgemizdeki illerde yerleşik vatandaşlarımız ve Türk-Tatar soydaş toplumun nüfusları aşağıda sunulmuştur:

Köstence (Nüfus: 630.679)             924 vatandaşımız   21.014 Türk          19.720 Tatar soydaş

Galati     (Nüfus: 507.402)                 114 vatandaşımız       63 Türk                               

Braila     (Nüfus: 304.925)                  142 vatandaşımız     133 Türk                               

Calaraşi  (Nüfus: 265.107)                   33 vatandaşımız     460 Türk                     4 Tatar

Tulcea    (Nüfus: 201.468)                    47 vatandaşımız  1.964 Türk                  143 Tatar

bulunmaktadır.

Romanya İçişleri Bakanlığı’nın 2016 yıl sonu verilerine göre, Köstence’de vatandaşlarımızın sayısı 924 kişi olup, bunların tamamına yakını işveren ve ailelerinden oluşmaktadır. Sözkonusu vatandaşlarımızın önemli bölümü küçük ve orta ölçekli işletme sahibidir. Bu vatandaşlarımızdan öğrenim amaçlı oturum izni olanlar 129 kişidir.

Köstence’deki yabancı ülke temsilcilikleri:

Köstence'de mevcut diğer muvazzaf başkonsolosluklar; Rusya Federasyonu Başkonsolosluğu ve Çin Halk Cumhuriyeti Başkonsolosluğudur.

Yunanistan Başkonsolosluğu 1996'da açılmış, 31 Temmuz 2008 tarihinde kapatılmıştır.

Ayrıca, Arnavutluk, Azerbaycan, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İtalya, Lübnan, Macaristan, Norveç ve Suriye Fahri Konsoloslukları mevcuttur.

Yunus Emre Enstitüsü Köstence Türk Kültür Merkezi

Köstence’de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi (YETKM) 14 Kasım 2011 tarihinde faaliyete geçmiştir. YETKM, faaliyetlerine öncelikle Türkçe kurslarıyla başlamış, daha sonra keman, halk oyunları, hüsn’ü hat, resim, ebru sanatı gibi farklı alanlarda kursları çeşitlendirmiştir.

YETKM tarafından verilen Türkçe derslerine 243 öğrenci devam etmektedir. YETKM ayrıca özel Andrei Şaguna Üniversitesi’nde Türkçe sınıfı açmış olup, bu sınıfta 20 öğrenci Türkçe öğrenmektedir.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ile Ovidius Üniversitesi arasında Türkoloji Projesi İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Protokol uyarınca, üniversite bünyesinde açılacak olan Türk Dili ve Edebiyatı/Türkoloji Bölümünde görev alacak kadronun ve okutmanın Türkiye'den sağlanması, ayrıca eğitim-öğretimle ilgili faaliyetlere destek verilmesi öngörülmektedir. 

Ovidius Üniversitesi’ndeki “Romence-Türkçe” ve “İngilizce-Türkçe” bölümleri

Köstence’deki tek devlet üniversitesi konumundaki Ovidius Üniversitesi bünyesinde kurulan ve 2007 yılında Romanya’nın AB yükümlülükleri nedeniyle kapatılan “Kemal Atatürk Pedagoji Koleji” yerine Ovidius üniversitesinde açılan “İngilizce-Türkçe” ve “Romence-Türkçe” bölümleri Köstence’de Türkçe’nin lisans seviyesinde öğretildiği yegane bölümler olarak, Köstence ve çevresinde yoğun olarak yaşayan Türk ve Tatar Türkü asıllı Romen vatandaşlarının anadil eğitimleri ile öğretmen ve tercüman ihtiyaçlarının giderilmesinde önemli rol oynamaktadır.

Üniversite’nin talebi doğrultusunda Türkiye’den bir okutmanımızın görevlendirilmesi yönündeki uygulamaya 2010 Aralık ayından itibaren devam edilmektedir.

2.  DOBRUCA BÖLGESİ VE KÖSTENCE İLİ

Romanya'nın güneydoğusunda, Tuna Nehri ile Karadeniz arasındaki yayla ve ovalardan oluşan Dobruca bölgesi Köstence (Constanta) ve Tulça (Tulcea) illeri bulunmaktadır.

Köstence, Romanya'nın 225 km. uzunluğundaki Karadeniz kıyısındaki tek liman şehri olup, bölgenin en eski yerleşim merkezlerindendir. Roma İmparatorluğu dönemindeki adı "Tomis" dir. Bizans döneminde "Constanta", Osmanlı döneminde ise "Köstence" olarak anılmıştır.

Toplam nüfusu (2011 nüfus sayımı sonuçlarına göre) 630.679'dir. Köstence şehir merkezi nüfusu ise, 254.693'tür. Yaz aylarında kent nüfusu deniz turizmi nedeniyle birkaç misli artmaktadır. Köstence Limanı Avrupa’nın 4. büyük limanıdır. Karadeniz’i Tuna Nehrine bağlayan kanal 1984 yılında hizmete açılmış olup, 64,2 km uzunluğundadır.

Romanya’da toplam 78 tane cami bulunmakta olup, bunlardan  60 cami tüm vakitlerde, 8’i sadece dini bayramlarda ibadete açık durumdadır. 10 cami ise çok az sayıda cemaatin bulunması nedeniyle halen kapalıdır.

Köstence’deki en büyük azınlık 40.734 kişi ile soydaş (Türk ve Tatar Türkü) azınlıktır. İkinci ve üçüncü büyük azınlıklar sırasıyla Roma (Çingene) ve Rus olup, sayıları 8.401 ve 3.538’'dir.

Görev çevremizde bulunan 55 Romen okulu ülkemizdeki çeşitli okullarla kardeşlik ilişkisi tesis etmiş, kardeş şehir ilişkisi kapsamında da 28 Türk ve Romen belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalanmıştır.

3. GÖREV BÖLGEMİZDE YER ALAN TARİHİ ESERLER

 

 

1.a) Köstence (Constanta)  il sınırları içerisinde "A" kategorisinde yer alanlar:

Hünkar Camii (1869-1870), Kral Camii (eski Mahmudiye Camiinin kısmen yıkılmasından sonra yerine 1910 yılında Kral I. Carol tarafından tekrar yaptırılmıştır), Esma Han Sultan Camii (1573-74), Sultan Abdülmecid Camii (1860-61), Sultan Mahmud Camii (1815), Çernavoda (Boğazköy) Camii (1756)

 

b) Tulça (Tulcea) il sınırları içinde "A" kategorisinde yer alanlar:

Aziziye Camii (1865), Gazi Ali Paşa Camii (Sultan III. Mehmet dönemi), Gazi Ali Paşa Türbesi (1610), Mahmut Yazıcı Camii (1863-64), Sarı Saltuk Baba Türbesi (kesin tarih belli değildir, II. Bayezid dönemi/1481-1512), Mahmut Yazıcı Camii (1863-64) ve Maçin Mestan Ağa Camii (1860)   

 

2.a) Köstence il sınırları içinde "B" kategorisindekiler:

Hamzaça Camii (1850-58), Anadolköy Camii (1870), Başpınar Camii (19. yüzyıl),

 

b) Kültür Bakanlığının listesinde yer almamakla birlikte Tulça İli Babadağ kasabasında İsak Baba Türbesi (tarihi bilinmemektedir) de tarafımızdan bu kapsamda değerlendirilmektedir.

 

Romanya'daki Müslüman mezarlıkları içerisinde Mangalya'da Esma Han Sultan Camii'nin yanında yer alan Müslüman mezarlığı, Maçin’de Mestanağa Camii bahçesindeki Müslüman mezarlığı ve Tulça Sulina'da Hristiyan ve Yahudi mezarlıklarıyla yan yana yer alan Müslüman mezarlığı "A" kategorisindeki tarihi eser kapsamındadır. Braila Türk Şehitliği ise “B” kategorisinde yer almaktadır.  

Romanya Kültür ve Ulusal Tarih Bakanlığı'nın tarihi eser listesinde yer almamakla birlikte, Köstence'nin Hırşova kasabasında önemli ölçüde kaybolmuş olan ve halk arasında "Osmanlı mezarlığı" olarak anılan bir mezarlık mevcuttur. Mezarlıkla birlikte Türk, Cermen ve Slav imparatorlukları arasındaki savaşlarda stratejik önemi büyük Hırşova kalesinin kalıntılarını oluşturan ve "Osmanlı kalesi" olarak anılan bir de kale bulunmaktadır.

 

Romanya Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı'nın listesinde Hırşova ve Baneasa'da bulunan iki ayrı çeşme tarihi Türk eserleri arasında "B" kategorisinde yer almaktadır.

Bunlar dışında Babadağ’da Osmanlı döneminden kalma üç çeşme, Köstence’ye bağlı Başpınar köyündeki tarihi çeşme bulunmaktadır. Diğer taraftan, Kalaycı (Faurei) köyü çeşmesi, Dobromir nahiyesine bağlı Tekkeköy’de 3 çeşme, Yemşenli (Valeni) köyünde Osmanlı döneminden kalma 3 tarihi çeşme yer almaktadır.

 

 

Görev çevremizde, tarihi Türk eserleri arasında cami, türbe, mezarlık ve çeşmelerin yanısıra,  han, hamam ve medreseler de yer almaktadır. Bunların içerisinde Mecidiye'de 1859 yılında Sultan Abdülmecid döneminde inşa edilen hamam ile 1910 yılında yapılan medrese ve mescitten oluşan ve "Müslüman Semineri" olarak adlandırılan Osmanlı külliyesi de bulunmaktadır. Bugün külliyeden ayakta kalan tek yapı, halihazırda harap ve metruk durumda bulunan hamamdır. Tamamen yıkılan “Müslüman Semineri”nden geriye sadece duvar taşları kalmıştır. "Müslüman Semineri" ve "Türk hamamı" ismiyle anılan hamam Romanya Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı'nın tarihi eser listesinde "B" kategorisinde 2 ayrı eser olarak yer almaktadır.

Bu kapsamda bir başka eser Galati ilinde bulunan, Romanya Kültür ve Ulusal Miras Bakanlığı kayıtlarında "Han Kapısı" şeklinde "B" kategorisinde yer alan, soydaşlar arasında da  "Osmanlı Kapısı" olarak anılan yapıdır.

Köstence’deki Hünkar Camii ve Kral Camii’ne ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmuştur:

 

 

Köstence'nin merkezinde bulunan Hünkâr Camii, 1869 yılında Sultan Abdülaziz tarafından yaptırılmıştır. Bu yüzden Aziziye Camii olarak da bilinmektedir. Tipik bir Anadolu camisini andırmaktadır. Cami, 10.75 metre genişliğinde, 13.00 metre kadar yüksekliğinde, çatılı bir binadır. Caminin duvarları ve minaresi kesme taştandır. Cami girişinde Sultan Abdülaziz'in 1869/1286 tarihli tuğrası mevcuttur. Birinci Dünya Savaşı’nda caminin önemli kısmı yıkılmış ve tekrar onarılmıştır. 1940–1993 yılları arasında ibadete kapatılan cami 1994 yılında ibadete açılmıştır. Caminin iç mekanında 2010 yılında bakım ve onarım yapılmış, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca yürütülen “Kardeş Şehir Projesi” çerçevesinde caminin halıları yenilenmiştir. Halılar Afyon Müftülüğü tarafından karşılanmıştır. 

Camide, Diyanet İşleri Başkanlığımızca görevlendirilen bir imam ile Romanya Müslümanları Müftülüğü’ne bağlı iki soydaş imam olmak üzere toplam üç imamı vardır. Sabah ezanı dışında diğer dört vaktin ezanı açıktan okunmaktadır.

Köstence merkezinde toplam altı adet cami vardır. Bunlar: Hünkâr, Koyçu, Kumluk, Anadolköy, Kral ve Tomis Camileridir.

1730 yılında I. Sultan Mahmut tarafından "Mahmudiye Camii" adıyla yaptırılmıştır. Cami daha sonraları kısmen yanmış, yerine Romanya Kralı I. Carol tarafından 1910 yılında yeni bir cami inşa ettirilmiştir. Mahmudiye Camii'nin mihrabı aynen korunmuştur. Caminin toplam alanı 458 metrekaredir. Namaz kılınan bölümün uzunluğu 14 metre, genişliği 11 metredir. Cami, kubbeli ve minarelidir.

Sultan Abdülhamit tarafından Adakale Camii'ne (Adakale, Tuna nehri üzerinde bir ada iken, daha sonra burada kurulan barajın suları altında kalmıştır) hediye edilen 9x16m ebadında ve 500 kg ağırlığındaki Hereke el dokuması halı halen Kral camiindedir.

Şehrin mimari anıtı olan cami her yıl binlerce turist tarafından giriş ücreti mukabilinde ziyaret edilmektedir. Camide, Romanya Müslümanları Müftülüğü’ne bağlı iki soydaş görevli mevcuttur. Sadece öğle vakti ezan açıktan okunmaktadır.

4. MECİDİYE

Mecidiye, (Medgidia) Romanya'nın Dobruca bölgesi, Köstence ilinde bulunan 36.008 kişilik nüfuslu (2011) olan bir kasabadır.

Kuruluş tarihi 2 Eylül 1856 olarak kabul edilmektedir. Sultan Abdülmecit kuruluşu ile ilgili fermanını bu tarihte yayınlatmış, belediye 150. kuruluş yılı kutlamalarında Sultan Abdülmecit'i fahri hemşeri ilan etmiştir. Kasaba, ismini kurucusu olan Osmanlı Sultanı Abdülmecit'ten almaktadır. Karasu vadisi üzerindedir. Köstence - Boğazköy (Çernavoda) -Bükreş demiryolu ve Tuna - Karadeniz kanalı Mecidiye'den geçmektedir.

Mecidiye'de yoğun bir Türk ve Tatar nüfusu vardır. Türk-Tatar soydaş  nüfusu toplam 6.613’tür. Sultan Abdülmecit Camii ve Kemal Atatürk Ulusal Koleji Mecidiye’de bulunmaktadır.

Cami, Sultan Abdülmecit tarafından 1861 yılında yaptırılmıştır. Günümüze kadar hiç bir değişikliğe uğramamış, ancak, 2006 yılında çatısı yenilenmiştir. Aynı yıl İstanbul Müftülüğü aracılığıyla caminin halıları yenilenmiştir. Yüksekliği 7,5 metredir. Duvarları ve minaresi kesme taştan yapılmıştır. Camide, Diyanet İşleri Başkanlığı mensubu bir imam ile Romanya Müslümanları Müftülüğü’nün iki soydaş imamı görev yapmaktadır. Camide üç vaktin ezanı açıktan okunmaktadır.

Türk-Romen ortak okulu olan “Kemal Atatürk Ulusal Koleji” Türk ve Romen Eğitim Bakanlıkları arasında 13 Temmuz 1995 tarihinde imzalanan protokol uyarınca Köstence’ye 41 km mesafedeki Mecidiye’de faaliyete geçmiştir.

Kolej, Osmanlı döneminde 1610 yılında Babadağ’da kurulan, daha sonra 1901 senesinde Mecidiye’ye taşınan ve 1967 yılında kapanan "Müslüman Semineri" adlı okulun devamı olarak kabul görmektedir. Soydaşların yoğun olduğu Mecidiye’de, kültürel kimliklerinin korunması amacıyla kurulan Kolejin, Türk kültürünün yaşatılması ve Türkçenin öğretilmesinde büyük rolü bulunmaktadır. Dobruca bölgesinde devlet okullarında Türkçe/ din dersleri veren öğretmenlerin ve Romanya Müslümanları Müftülüğü’ne bağlı din görevlilerinin çoğunun Kemal Atatürk Ulusal Koleji mezunu olması Kolejin soydaşlar bakımından taşıdığı önemin göstergesidir. 

Okulda halen T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca atanmış 12 öğretmen (1 Anaokulu, 2 Sınıf, 2 Türk Dili ve Edebiyatı, 1 Türkçe, 1 Müzik, 5 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni) görev yapmaktadır. Kolejin Müdürü Romen, Müdür Yardımcısı ise Türk’tür. Kolej’deki öğrenci sayısı 2014-2015 eğitim yılında 434’e ulaşmıştır.

5. BABADAĞ KASABASI

Tulça (Tulcea) iline bağlı ve Dobruca'nın kuzeyindeki ormanlık ve bataklık bölgesinde kurulu olan Babadağ kasabasının nüfusu 2011 nüfus sayımına göre 8.940 olup, Türk soydaş sayısı 395’tir.

"Babadağ" isminin XIII. yüzyılda bir grup Türkmen ile bölgeye yerleşen derviş Sarı Saltuk Baba'nın adından geldiği söylenmektedir. Babadağ'da Osmanlı döneminde önemli bir askeri kışla vardı. Osmanlı bölgeden çekildikten sonra da burada Romanya ordusunun askeri üssü devam etmiştir. 1989'da sosyalist sistemin çöküşü ile birlikte 270 km2'lik bir alanda Avrupa'nın en büyük ve modern atış alanlarından biri ABD ordusu tarafından NATO kapsamında kullanılmaya başlanmıştır.

Osmanlı Sultanı I. Bayezid 1393 yılında Tuna nehrine yönelik bir askeri harekat ile bölgeyi ele geçirmiştir. IV. Murat zamanında kale inşa edilmiştir. Kale, XVII. yüzyıldan itibaren Rusya'ya karşı yapılan askeri harekatlarda karargâh olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1854 yılında Rus ordusu kaleyi bombalayarak tahrip etmiştir.

Sarı Saltuk'un kendisine ait herhangi bir eserden bahsedilmemekle birlikte hakkındapek çok söylenti vardır. Selçuklu tarihçileri ve Evliya Çelebi'ye göre, daha çok 1263'lü yıllardan sonra özellikle Balkanlarda Müslümanlığı yayan ünlü bir Türk düşünürüdür. Kabrinin, Babadağ'la birlikte birçok yerde de bulunduğu söylenmektedir.

Sarı Saltuk Baba'nın, Bektaşilikteki hoşgörü anlayışı ile Gayrimüslimleri etkileyerek Balkanlarda İslam dininin yayılmasında etkisi olmuştur. Gayrimüslimlerin asırlarca Müslümanlarla Dobruca'da huzur ve barış içinde yaşamalarına katkıda bulunmuştur.

Sarı Saltuk Baba türbesi, bölgedeki Müslüman ve Hıristiyanlar tarafından ermiş olarak kabul edildiği için ziyaret edilen, dilekte bulunulan, mum yakılan ve adak adanan bir türbedir.

Osmanlı mimari eserler topluluğundan olan Gazi Ali Paşa Camii, Gazi Ali Paşa Türbesi, İmam Evi ve Sarı Saltuk Baba Türbesi'nin yenilenmesi ile ilgili olarak 5 Eylül 1995 tarihinde Ankara'da imzalanan protokol uyarınca, Sarı Saltuk Baba Türbesi'nin de Türkiye Diyanet Vakfı kanalıyla restore edilerek hizmete sunulması öngörülmüştür. Bu eserlerin yenilenmesi Sarı Saltuk Baba Türbesi hariç tamamlanmıştır. Sarı Saltuk Baba Türbesi'nin restorasyon çalışmaları, TİKA, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk işadamlarının finansmanlarıyla 2007 yılında tamamlanmıştır.

Türbe'nin bahçe girişinde sağ tarafta İslam alimlerinden İbrahim Halebî’ye ait kabir bulunmaktadır.

Vakfiye'de Kadızade Ali Paşa olarak zikredilen Gazi Ali Paşa, dört dönem Budin Beylerbeyliği görevinde bulunmuştur. 1602'de Avusturyalıların Budin'i muhasara etmeleri esnasında karşı koyma hareketini idare ederek Budin'i korumuştur.

Gazi Ali Paşa Camii III. Sultan Mehmet zamanında, yani 1610 yıllarında yapılmıştır. Cami 1876 Osmanlı-Rus harbinde yangın geçirmiştir. Yangından sonra yapılan bir tadilatla çatı ve tavanı yenilenmiştir. 1989 yılma kadar müze olarak kullanılmıştır. 1990 yılında yenilenmesine başlanmıştır.

Gazi Ali Paşa Camisinin yanında yer alan Gazi Ali Paşa Türbesi 1620 yılında inşa edilmiştir. Türbenin içinde sonradan konulan ahşap bir sanduka bulunmaktadır. Türbe altı köşeli bir bina olup, üzeri kubbe ile kapatılarak, Romanya'da görülen bir tarzda asfaltla kaplanmış ve çakıl serpilmek suretiyle de pekiştirilmiştir.

Türbenin kuzeyinde şu anda iki katlı bir bina yer almaktadır. Bu bina tamamen yeniden yapılmıştır. Binanın alt katına girişte solda binanın tarihi seyrini gösteren bir çukur bulunmaktadır. Binanın üst katı ise imamevi olarak yapılmış ve buna göre tanzim edilerek, demirbaş eşyası Türkiye Diyanet Vakfı tarafından temin edilmiştir.

Türkiye ve Romanya Dışişleri Bakanlarınca Ankara'da 05/09/1995 tarihinde imzalanan "Romanya Tulça Vilayeti Babadağ Şehrinde Türk-İslâm Tarihi Anıtlarının Onarımı ile ilgili Protokol" uyarınca, Gazi Ali Paşa Camii, Gazi Ali Paşa Türbesi ve İmamevi'nin onarım ve yenileme projeleri Romanya Kültür Bakanlığı, Ulusal Tarihi Anıtlar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanmıştır.

Anılan camide Romanya Müslümanları Müftülüğüne bağlı bir ve Diyanet işleri Başkanlığına bağlı bir imam olmak üzere toplam iki imam bulunmaktadır. Camide üç vakit açıktan ezan okunmaktadır.

BÖLÜM II

Ülkedeki Müslümanların resmi dini kuruluşudur. Merkezi, Köstence şehrindedir.

Müftülük, Romanya'da yaşayan bütün Müslümanların dini ihtiyaçlarını gidermek, dindersi programlarını ve yazılan din dersi kitaplarını incelemek, din dersine gireceköğretmenleri belirlemek, dini eğitim kurumlarım denetlemek, ibadet yerlerini ve buralardagörev yapan din görevlilerini yönetmek, Romanya Müslümanlarını Romanya içinde ve dışındatemsil etmek gibi bir takım görev ve sorumlulukları vardır.

15 Eylül 2005'de seçilerek göreve başlayan Müftü Murat Yusuf, 10 Haziran 2010 tarihinde beş yıllık süre için yeniden seçilmiştir. Müftü 25 üyeden oluşan İslam Şurası tarafından seçilmektedir. Şura üyeleri; 16 imam, üç Tatar azınlık derneği-RMTTDB temsilcisi, üç Türk azınlık derneği-RDTB temsilcisi, "Kemal Atatürk Ulusal Koleji" Müdürü, Türk milletvekili ve Tatar Milletvekilinden oluşmaktadır.

Müftülüğe bağlı 60 din görevlisi bulunmaktadır. Müftülük faaliyetlerini diğer dinler gibi Kültür, Dinler ve Ulusal Miras Bakanlığı Din Devlet Sekreterliğinin gözetiminde yürütmektedir.

Kültürel faaliyetler yoluyla ulusal kimliği korumak ve geliştirmek üzere Romanya kanunlarına göre kurulmuştur. "Kadın", "Kültür", "Eğitim", "Din İşleri", "Mali İşler", "Gençlik", "Disiplin ve Moral Güvenilirlik", "Hukuk" ve "Denetim" Komisyonları mevcuttur. Aylık yayınlanan "Hakses" dergisi Türkçe ve Romence olarak basılmakta ve ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Yönetimde görevli soydaşlar sırayla şöyledir:

Genel Başkan                                : Fedbi Osman

Birinci Başkan Yardımcısı            : Iusein Gemal

Genel Sekreter                              : Ervin İbram

Milletvekili                                    : Iusein İbram

Kültürel faaliyetler yoluyla ulusal kimliği korumak ve geliştirmek üzere Romanya kanunlarına göre kurulmuştur. Kadın, Kültür, Eğitim, Din, Mali, Gençlik ve Denetim Komisyonları bulunmaktadır.

"Karadeniz" gazetesi aylık olup, Tatar Türkçesi, Romence ve Türkçe olarak basılmaktadır.

 

Genel Başkan                               : Gelil Eserghep

Birinci Başkan Yardımcısı           : Samir Menan

Genel Sekreter                             : Elvis İsmail

Milletvekili                                   : Varol Amet

 

 

TİKA’nın maddi desteği, Türk ve Tatar Türkü soydaşları temsil eden Birliklerin girişimleriyle kurulan “Radyo T” (Türk/Tatar Türkü sözcüklerinin ilk harfini simgelemektedir) 2009 yılında yayına başlamıştır. Daha önce Romanya’da sadece ülkedeki en büyük azınlık grubu olan Macarların özel radyosu bulunmaktaydı.

 

“Radyo T”  her gün 05.00-14.00 saatleri arasında FM bandından 104.4 frekansı üzerinden yayın yapmakta ve Köstence ili ve yakın çevresinde dinlenebilmektedir. “Radyo T” 2010 yılında internet üzerinden 24 saat yayına geçmiştir.

 

Türkçe’nin öğretilmesi, kullanımı, geliştirilmesi ve kültürel kimliğimizin korunması amacıyla kurulan Radyoda ayrıca Tatarca yayınlar ve Romence haberler yer almaktadır. Romanya Müslümanları Müftülüğü binasında faaliyet gösteren Radyonun müdürü RDTB’den (Genel Sekreter Ervin İbraim), müdür yardımcısı RMTTDB’den, teknik personel ise her iki Birlikten  görevlendirilmiştir.

 

“Radyo T”nin teknik kadrosunu yetiştirmek amacıyla TRT tarafından çeşitli dönemlerde staj programları düzenlenmiştir. 2011 yılında TRT ile “Radyo T” arasında, karşılıklı yayın değişimi ve mesleki kurs düzenlenmesini öngören işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Bölgedeki Türk vatandaşı işadamlarını bir araya getirmek, yerel makamlarla ilişkileri düzenlemek, üyelerinin hak ve çıkarları korumak ve hatta ulusal konularda bir tür lobi faaliyeti göstermek üzere 25 Ocak 1999 tarihindekurulmuştur.

Köstence Sanayi ve Ticaret Odası’nın 2015 yılı verilerine göre Köstence ilinde 468 Türk firması kayıtlıdır. Görev çevremizdeki Türk işadamları genelde küçük ve orta ölçekli işletme sahipleridir.

Romanya’nın en önemli liman kenti olan Köstence’de işadamlarımızın önemli bir bölümü Türkiye’ye  hurda demir ve çelik göndermektedir. Romanya genelinde toplanan hurda demir; demiryolu, karayolu ve Tuna kanalı yoluyla, Mecidiye Tuna kanalı limanlarından veya Köstence, Agigea ve Midia limanlarından ülkemize nakledilmektedir. Daha az yoğunlukta olmak üzere Tuna nehrindeki Tulça gibi limanlardan da hurda demir ve çelik ile kereste ihracatı yapılmaktadır. Bu ticareti yapan firmaların başında ülkemizde kurulu Kibar, Kirazoğlu, İMT, Scantel gibi holding ve firmalar gelmekle birlikte, münferit işadamları da Türkiye’ye hurda demir ve çelik sevk etmektedirler.

Braila, Galati ve Tulça gibi şehirlerde fason giyim eşyası üreten ve Romanya’nın en büyükleri arasında yer alan tekstil işletmeleri işadamlarımıza aittir.

Yine bir işadamımıza ait olan ve Galati şehrinde faaliyet gösteren, tuvalet kağıdı, peçete ve ıslak mendil üreticisi firma da Romanya’da büyük pazar payına sahiptir.

Görev bölgemizdeki plastik ve çuval üretimi büyük ölçüde vatandaşlarımızın kontrolündedir. Romanya genelinde ise plastik ev eşyası üretiminin yüzde 90-95’i işadamlarımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Bölgemizde ayrıca, gemi sahibi olan, gemi acentesi işleten, brokerlik ve sörveylik yapan vatandaşlarımız da bulunmaktadır. Bazı işadamlarımız da karayolu yük ve yolcu taşımacılığıyla iştigal etmektedir.“Özlem Tur”, “Nişikli” ve “Kondor”  otobüs firmaları başta olmak üzere, çeşitli firmalarca Köstence’den İstanbul’a her gün karşılıklı seferler düzenlenmektedir.

Birçok inşaat malzemesi vatandaşlarımız tarafından Türkiye’den Romanya’ya ve Romanya üzerinden diğer ülkelere ihraç edilmektedir. Mermer, inşaat demiri ve diğer bazı inşaat malzemeleri Türkiye’den işadamlarımız tarafından getirilmektedir.

BÖLÜM III

 

Merhaba! - Bună!

Günaydın! - Bună dimineaţa! (Okunuşu: Buna dimineatsa)

İyi günler! - Bună ziua!

İyi geceler! - Noapte bună!

İyi akşamlar! - Bună seara!

Hoş geldiniz! - Bun venit!

Hoş bulduk! – Bine v-am găsit!

Hoşça kal – La revedere.

Nasılsınız? - Ce faceţi? (Okunuşu: Çe façez)

Teşekkürler, iyiyim/iyiyiz – Mulţumesc (Okunuşu: Multumesk), sunt/suntem bine

Adınız ne? – Cum vă numiți? (Okunuşu: Kum va numit )

Adım… - Mă numesc...

Tanıştığımıza memnun oldum – Încântat de cunoștință

Görüşürüz – Pe curând

Evet - Da

Hayır/Yok - Nu

Lütfen – Vă rog

Teşekkürler - Mulțumesc

Bir şey değil/Rica ederim - Cu plăcere (Okunuşu: Ku plaçere)

Affedersiniz / Pardon / Kusura bakmayın - Scuzaţi-mă / Pardon

Romence bilmiyorum - Nu vorbesc limba română

Anlamıyorum / Anlamadım - Nu înţeleg / Nu am înţeles (Okununuşu: Nuamın seles)

Bilmiyorum - Nu ştiu

Bir dakika lütfen! - Aşteptaţi un moment vă rog! (Okunuşu: Aşteptats un moment varog)

Yavaş - Încet

Yeterli - Destul

.....nerede? - Unde este....? (Okunuşu: Unde yeste)

Tuvalet nerede? - Unde este toaleta?

Saatiniz kac? - Cât e ceasul?

Saat kacta? - La ce oră? (Okunuşu: La çe ora)

Bugün - Azi

Yarın - Mâine (Okunuşu: Mıyne)

Dün - Ieri

Şimdi  -Acum (Okunuşu: Akum)

Daha sonra - Mai târziu

Ne zaman? -  Când? (Okunuşu: Kınd)

Sabah - Dimineaţă

Oğleden sonra - După amiază

Akşam - Seara

Burada – Aici (Okunnuşu: Aiç)

Orada – Acolo (Okunuşu: Akolo)

Sağ - dreapta

Sol – stânga

Düz devam edin - Mergeți drept înainte (Okunuşu: Mercets drept ınainte)

Zaman yok – Nu e timp

Fiyatı ne kadar? – Cât costă? (Okunuşu: Kıt kosta)

Frumos – Güzel

Döviz Bürosu - Casă de schimb valutar

Kredi kartı ile ödeyebilir miyim? – Pot să plătesc cu cardul? ( Okunuşu: Potsı platesk ku kardul)

Peçete  - Şervețel (Okunuşu: Şervetzel)

Su – Apă

Tuz – Sare

Hesap lütfen - Nota, vă rog!

Bir doktora ihtiyacim var – Am nevoie de un doctor

Yardıma ihtiyacım var – Am nevoie de ajutor

Yardım edebilir misiniz? – Puteți să mă ajutați vă rog? (Okunuşu: Putetz sı mı ajutaz varog)

Acil durumdur – Este o urgență ( Yeste o urgentzı)

Beni Türk Başkonsolosluğuna götürebilir misiniz? – Mă puteți duce la Consulatul Turciei? ( Okunuşu: Ma putetz duçe la Konsulatul Turçiei )

 

SAYILAR (NUMERE)

1 unu

2 doi ( Okunuşu: doy)

3 trei ( Okunuşu: trey

4 patru

5 cinci ( Okunuşu: Çinç)

6 șase

7 șapte

8 opt

9 nouă

10 zece ( Okunuşu: Zeçe)

100 o sută ( Okunuşu: O süte)

1.000 o mie

 

 

 

Adres: Str. Eliberarii, 4, Constanta,

Telefon:00-40 720 560 606, 00-40241 510 707

 

 

Adres: Str. Labirint, 16, Constanta,

Telefon:00-40 241 693 600

 

 

Adres: Bld. Tomis 48, Constanta

Telefon: 00-40 726 912 121

 

 

Adres: Str. Mircea cel Batran nr. 49-51, Constanța

Telefon:00-40- 241 613 177

 

 

Adres: Port Tomis, Constanta.

Telefon: 00-40-241-601.905

 

Adres: str. Ştefan cel Mare, nr. 1Telefon: 00-40-241 550 400

 

 

Adres: Strada Sarmisegetusa 2,

Telefon:00-40 241 617 357

-          Polis /Ambulans/İlk Yardım/ İtfaiye             112

Başkonsolosluğumuzun irtibat bilgileri:

Adres                                                     : B-dul Ferdinand Nr: 82, 900704, Constanta

Telefon no                                              : 00-40-241-607 910

Faks no                                                   : 00-40-241-615 376

E-posta                                                   kostence.bk@mfa.gov.tr

 

THY Köstence Ofisi irtibat bilgileri:

 

Adres: Mihail Kogalniceanu International Airport 907195/CONSTANTA

Telefon no: 00-40-241256456

Faks no: 00-40-241256455

E-posta: cndops@thy.com

Yunus Emre Türk Kültür Merkezi irtibat Bilgileri:

Adres                                                     : Strada Mihai Eminescu Nr: 2, Constanta

Telefon no                                              : 00-40-341 730 275

Faks no                                                   : 00-40-341 730 274

E-posta                                                   kostence@yunusemrevakfi.com.tr

İnternet Sitesi                                         : http://www.yee.org.tr/romanya-kostence/tr

 

 

ÖNEMLİ NOTLAR:

- Hırsızlık vakalarıyla karşılaşılmaması için değerli eşyaların araç içerisinde  bırakılmaması tavsiye olunur.

- Ülkemizdeki uygulamanın aksine, yaya geçitlerinde yayaların, döner kavşaklarda kavşağa giren arabaların geçiş üstünlükleri bulunması nedeniyle dikkatli olunmalıdır.