Kral Camii'nin Temelinin Atılışının 100. Yıldönümü Kutlama Töreni Konuşması

Füsun Aramaz 01.06.2010
Romanya’daki Diplomatik ve Konsüler Temsilciliklerin Değerli Üyeleri,
Sayın Müftü,
Sayın Cumhurbaşkanlığı Danışmanları,
Sayın Devlet Sekreterleri,
Değerli Konuklar,

Romanya Kralı I. Carol tarafından, Dobruca bölgesinde yaşayan Türk-Tatar Müslümanlar için yaptırılan Kral Camii’nin temelinin atılışının 100. yıldönümünü kutladığımız bu törene Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen katılmaktan büyük onur duyuyorum.

Kral I. Carol’un 1910 yılında Romanya’da yaşayan Müslümanların dini ihtiyaçlarına cevap vermek üzere bu caminin yapımını öngörmesi, bir yandan Türk-Tatar nüfusun Romen Devleti ve kurumlarına sadık vatandaşlar olarak kabulüne işaret ederken, diğer taraftan Kralın Kasım 1878’de Braila’da ilan ettiği beyannamesinde de ifadesini bulan, Müslüman halka saygı gösterilmesi anlayışı paralelinde, Romen Devleti ve yöneticileri tarafından bu konuda sergilenen hassasiyeti ortaya koymaktadır.

100 yıllık geçmişine rağmen halen özgün mimarisi ve zarif minaresiyle Köstence’nin önemli simgelerinden biri olarak dimdik ayakta duran bu kutsal yapı, aynı zamanda, Dobruca bölgesinin köklü tarihi boyunca farklı etnik, kültürel ve dini kökenden insanların uyum içinde yaşadıkları ve “Dobruca Modeli” olarak bilinen yaşam biçiminin en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Günümüzde bazı Avrupa ülkelerinde İslam kültürünün vazgeçilmez öğeleri arasında yer alan minarelerin yapımına yasak getirilebilirken, bugün Dobruca bölgesinde bazı Belediye Başkanlarının inisiyatifiyle, Müslüman vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda belediye kaynakları da kullanılarak zarif minareli camilerin yapımının sürmesi, bu modelin Romanya’da günümüzde de varlığını sürdürdüğünün en güzel kanıtıdır.

Bu anlamlı yıldönümü vesilesiyle, bugün Romen toplumuna entegre olmuş sadık Romen vatandaşları olarak toplumda yerlerini alan Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımızın, diğer azınlıklarla birlikte etnik, kültürel ve dini özelliklerini koruyup yaşatmalarına ve Romen yasalarında kayıtlı haklarını serbestçe kullanmalarına imkan sağlayan tüm Romen yetkililere, Sayın Cumhurbaşkanı Basescu başta olmak üzere teşekkürü borç biliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Romanya’da yaşayan Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımızın kültürel ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasında Romanya Müslümanları Müftülüğü ile diğer Romen kurumlarıyla ve resmi azınlık Birlikleriyle mevcut işbirliğini sürdürme yönündeki politikasını da bu vesileyle teyid etmek istiyorum.

Teşekkür ederim.

Uygar Mustafa Sertel Başkonsolos
Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Öğle saatlerinde nöbet sistemi uygulanmaktadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yılbaşı Tatili
24.1.2018 Romanya'nın Birliği Günü
9.4.2018 Paskalya Yortusu
1.5.2018 İşçi Bayramı
28.5.2018 Rusalii Yortusu
1.6.2018 Çocuk Bayramı
15.6.2018 16.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 Azize Maria Yortusu
21.8.2018 22.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
30.11.2018 Aziz Andrei Yortusu
1.12.2018 Romanya Milli Günü
25.12.2018 26.12.2018 Noel