"Harşova - Eski Osmanlı Kalesi, Mezar Taşları, Gelenekler ve Dinsel Anlamları" Sempozyumunda Yapılan Konuşma

Haluk Ağca 16.05.2009
Harşova Belediye Başkanı Sayın Tudor Nadrag,
RDTB Genel Başkanı Sayın Fedbi Osman,
Harşova Carsium Müzesi Başkanı Sayın Dr. Constantin Nicolae,
RDTB Hrşova Şubesi Başkanı Sayın Memet Redvan,
Sayın Bayanlar,
Sayın Baylar,

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve Harşova’daki Osmanlı-Türk eserlerine dikkat çekmeyi ve nihayet bu eserlerin restorasyonuna katkı sağlamayı amaçlayan etkinliklere katılmaktan büyük memnuniyet duymaktayım.

Bilindiği üzere, tarihi eserler geçmişimiz hakkında bilgi vermekten öte kültürel kimliğimizin bir parçasıdır. Bu eserlerin korunması, tarih, antropoloji, sosyoloji gibi çeşitli bilim dallarındaki çalışmalar açısından da önemlidir. Romanya açısından ise, bu ülkenin tarihi ve kültürel zenginliğinin göstergesidir. Tarihimize saygı göstermek ve atalarımızın manevi mirasını koruma sorumluluğumuzun gereğidir. Turizm sektörünün hızla geliştiği modern dünyada turizmin yerel ve ulusal ekonomilere sağladığı katma değer göz önüne alındığında kültürümüzün ve tarihimizin zenginliğini ortaya koyan bu eserlerin korunmasının önemi daha da artmaktadır.

Tarihi eserlerin korunması başta eserlerin bulunduğu ülkelerin otoritelerinin görev ve sorumluluğunda olmakla beraber, kuşkusuz bu eserleri bırakan uygarlıkların mirasçıları için de bir manevi yükümlülüktür. Herhalukarda, tarihi eserler insanlığın ortak kültür ve tarih mirası olduğundan bunların korunması son tahlilde bütün insanlığın sorumluluğudur.

Bu bağlamda, Harşova Belediye Başkanını ve Romanya Kültür, Dinler ve Ulusal Miras Bakanlığının Harşova’daki temsilcisi olan Carsium Müze Müdürünü ve Türk azınlık Derneği “Romanya Demokrat Türk Birliği”ni genel olarak Harşova’daki tarihi eserleri ve özelde de Osmanlı Mezarlığı ve Kalesini koruma yönündeki duyarlılıklarından ötürü bir kere daha kutlamak isterim.

Türkiye, Osmanlı tarihi eserlerinin korunması ve restorasyonuna daima ilgi ve duyarlılık göstermiş, finansal veya teknik nedenlerle bu eserlerin restorasyonu için diğer ülkelerden gelen yardım taleplerine ilgisiz kalmamıştır.

Nitekim, Türkiye bugüne kadar Balkanlar’da veya Orta Doğu’da hatta daha uzak yerlerde mevcut Osmanlı-Türk ve antik çağlardaki Türk eserlerinin restorasyonuna katkıda bulunmuş veya tamamen gerçekleştirmiştir.

Bu çerçevede, Harşova yetkilileri ve Türk azınlık derneğinin bu kasabadaki Osmanlı eserlerine ilişkin talepleri Başkonsolosluğumuzca yetkili makamlarımızın dikkatlerine zamanında sunulmuş ve Ankara’dan alınan yanıtta ise, sözkonusu çalışmalar için öncelikle eserlerin vakfiye durumları gibi kayıtlarının tespiti gerektiği bildirilmiştir. Bilindiği üzere, Osmanlı arşivleri dünyanın en büyük tarihi arşivlerindendir. Bu arşivlerin büyüklüğünden ötürü tasnifi çalışmaları devam etmektedir. Diğer yandan, bu arşivlerin bir bölümü de ilgili ülkelerde bulunmaktadır. Bu yüzden özellikle vakfiye durumunun tesbiti için Romen yetkililerin yardımına ihtiyaç duyulmuştur. Keyfiyet tarafınıza iletilmişti. Öte yandan, bu tür eserlerin restorasyonu konusunda tarafımıza yapılacak tekliflerden önce bir proje çalışması yapılması gereğini geçen yıllarda düzenlediğiniz toplantılarda önemle dile getirmiştim. Zira, bu eserler nihayet Romanya topraklarında bulunmakta ve restorasyon veya renovasyon çalışmalarının da Romanya yasalarına göre sağlanacak izinler ve diğer tescil işlemleri uyarınca yürütülmesi gerekmektedir. Proje çalışmasının yapılması Türk Hükümetinden talep edilen yardımın niteliği ve ayrıntılarını da açıklığa kavuşturmuş olacaktır.

Sizlere sözkonusu eserlere verdiğiniz önem ve bu sempozyumu düzenlediğiniz için tekrar teşekkür eder, Vakfiye konusundaki kayıtların ortaya çıkarılması ve bir proje çalışması yapılması gereğini dikkatlerinize bir kere daha sunmak isterim.

Teşekkür ederim.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Öğle saatlerinde nöbet sistemi uygulanmaktadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yılbaşı Tatili
24.1.2018 Romanya'nın Birliği Günü
9.4.2018 Paskalya Yortusu
1.5.2018 İşçi Bayramı
28.5.2018 Rusalii Yortusu
1.6.2018 Çocuk Bayramı
15.6.2018 16.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 Azize Maria Yortusu
21.8.2018 22.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
30.11.2018 Aziz Andrei Yortusu
1.12.2018 Romanya Milli Günü
25.12.2018 26.12.2018 Noel