Andrei Şaguna Üniversitesinde düzenlenen " Geçmişten Günümüze Türkiye-Romanya İlişkileri " konulu konferans ve " Atatürk Fotoğrafları Sergisi " nin açılış konuşması

Füsun Aramaz 31.10.2011

29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği gündür. Modern Türkiye’nin kuruluşunu simgeleyen bu tarih Türkiye’de “Cumhuriyet Bayramı” olarak kutlanmaktadır.


 


En önemli bayramlarımızdan biri olan Cumhuriyet bayramını Türkiye’nin doğusunda geçen hafta gerçekleşen terör saldırısı ve akabinde aynı bölgede  Van’da yaşanan ve 500’den fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketi nedeniyle ne yazık ki bu yıl buruk bir şekilde karşılıyoruz. Burada bulunan tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor,  Başkonsolosluğumuza geçmiş olsun dilekleri ve taziye mesajı ileten tüm Romen yetkililer ve Romen dostlarımıza bu vesileyle şükran duygularımı sunuyorum. Ayrıca Romanya afet bölgesine yardımda bulunan ülkeler arasında yer almakta olup, afetzedelere çadır gönderilmesi suretiyle yapılan yardım Türk-Romen halkı arasındaki dostluk ve dayanışmaya önemli bir örnek teşkil etmiştir.      


 


Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 88. yıldönümünü vesilesiyle Türkiye-Romanya ilişkilerini ele alan konferanslar düzenlemek istedik. Konferanslarımıza Türkiye’den Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Doç.Dr. Enis Tulça konuk olarak katılıyor. Sayın Tulça’ya   aramızda bulunduğu için teşekkürlerimle hoşgeldiniz diyorum.  


 


Bu çerçevede düzenlediğimiz konferanslardan birine ev sahipliğinde bulunan Andrei Şaguna Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aurel Papari’ye şükranlarımı sunuyorum.Tatar azınlığı Romen Parlamentosunda temsil eden ve aynı zamanda Şaguna Üniversitesinin değerli öğretim üyeleri arasında yer alan Aledin Amet de konferansımıza katılıyor, kendisine de teşekkür ediyorum.


 


Köstence’nin saygın Üniversitelerinden biri olan ve Başkonsolosluğumuzla yakın teması ve işbirliğini sürdüren  Andrei Şaguna Üniversitesi, 2003 yılında Türkiye’den Sakarya Üniversitesi’yle işbirliği protokolü imzalamıştır ve çeşitli projeler için Türkiye’den Üniversitelerle ortak çalışmaktadır.


 


 


Bugünkü konferansın temasını oluşturan Türkiye-Romanya ilişkileri konusunda değerli akademisyenimiz belgelerle sunumda bulunacak. Romanya Balkan coğrafyasını paylaştığımız, Karadeniz’de komşu olduğumuz, köklü ilişkilere sahip bulunduğumuz bir ülkedir. Ortak bir tarihi paylaşmış olmak, iki halk arasında ortak bir kültür paydası oluşturmuştur.


 


Dost ve müttefikimiz olan Romanya ile bugün her alanda çok iyi düzeyde bulunan ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltme yönünde her iki tarafta da irade mevcut olup bu konuda çalışmalar Dışişleri Bakanlıkları tarafından yürütülmektedir. Stratejik ortaklığın gerçekleşmesi kuşkusuz her alanda çok boyutlu işbirliğine imkan verecektir.


 


Romanya’da asırlardır yerleşik olan, diğer azınlıklarla uyum içinde ve Romen halkına entegre olmuş şekilde yaşayan bununla birlikte kültürel kimliklerini, adet ve geleneklerini koruyan Türk-Tatar soydaşlarımız da şüphesiz iki ülke arasında önemli bir dostluk köprüsü vazifesi görmektedirler.


 


 Bugün Romen yetkililerce, soydaşlarımızın, diğer azınlıklarla birlikte etnik, kültürel ve dini özelliklerini koruyup yaşatmalarına ve Romen yasalarında kayıtlı haklarını serbestçe kullanmalarına imkan verilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlaştırılmasına önemli ölçüde katkı sağladığını söylemek mümkündür. Dobruca bölgesinde varlığını sürdüren uyum içinde yaşama ve hoşgörü ortamı hiç şüphesiz soydaşlarımızın  Türkiye ile Romanya arasındaki bağları daha güçlü kılmalarına imkan  sağlamaktadır.  


 


Öte yandan, Romanya’daki vatandaşlarımız ve özellikle işadamlarımız Romanya ile tarihten gelen köklü ve güçlü ilişkilerimizin ekonomik ve sosyal boyutuna önemli katkı sağlamaktadır. 


Romanya’da birçok alanda faaliyet gösteren işadamlarımız sayesinde bugün Türkiye Romanya’nın Balkanlar ve Ortadoğu’daki en büyük ticari ortağı haline gelmiştir.


 


İkili ticari ilişkilerin geliştirilmesinde Köstence limanı önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin değerlendirilmesine yönelik olarak, 17 Şubat 2011 tarihinde Bükreş'te Köstence-Pendik limanları arasında mal taşımacılığı gerçekleştirecek Ro-Ro seferlerinin başlatılması konusunda bir protokol imzalanmıştır. Önümüzdeki dönemde Ro-Ro seferlerinin başlamasıyla Romanya-Türkiye arasında sevkiyatı yapılan malların ve dolayısıyla iş alanlarının çeşitlendirilmesi beklenmektedir.


 


Çok yakında Bükreş’le birlikte Köstence’de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi açılacağını da bu vesileyle duyurmak isterim. Türkçe dil ve Türk el sanatları kurslarının yansıra çeşitli kültürel etkinliklerin de düzenleneceği merkez Türkiye ve Türk kültürünün tanıtımına ivme kazandıracaktır.     


 


Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve politik alanda kapsamlı ve köklü reformları içeren bir toplumsal dönüşüm sürecinin başlangıcıdır.  Bu  nedenle konferansla birlikte T.C.’nin kurucusu ve büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğraflarından ve ağırlıklı olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıllarına ait olan fotoğraflardan oluşan bu sergiye de imkan sağladıkları için Sayın Rektöre ayrıca teşekkür ediyorum.


 


Fotoğraflar 1914-1938 dönemini kapsamakta. Çok sayıda fotoğraf arasından seçim yaparken,  özellikle Balkan ülkeleriyle olan münasebetler ve Türkiye’de düzenlenen Balkan Antantı toplantıları ile Balkan festivaline  ilişkin fotoğraflara yer verdik. Ayrıca Romanya Başbakanlarından George Tatarascu’nun 1937 yılında Türkiye’yi ziyaretine ilişkin olanların  de bugünkü konferansın temasıyla uyumlu olduğunu düşündük. Fotoğraflardan birisinin Atatürk’ün fotoğrafçılığını da yapmış bulunan Romen sanatçı Jean Weinberg’e ait olması da anlamlıdır.


 


Serginin düzenlenmesine emeği geçen Başkonsolosluğumuz mensupları ve eşlerine de  teşekkür ediyorum. Burada bulunan tüm katılımcıları ayrıca, yine Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle düzenleyeceğimiz “Son dönem Türk Ressamların Çağdaş Yorumları” adlı serginin  Köstence Tarih ve Arkeoloji Müzesi’nde 2 Kasım 2011 tarihindeki açılış törenine davet ediyorum.


 


Konferansa katıldığınız ve beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

(Konsolosluk işlemleri: 09:00 – 12:30) (Öğle saatlerinde nöbet sistemi uygulanmaktadır)
1.1.2021 2.1.2021 Yılbaşı Tatili
24.1.2021 Romanya'nın Birliği Günü
30.4.2021 Kutsal Cuma
1.5.2021 İşçi Bayramı
2.5.2021 3.5.2021 Paskalya Yortusu
13.5.2021 Ramazan Bayramı
1.6.2021 Çocuk Bayramı
20.6.2021 21.6.2021 Rusalii Yortusu
20.7.2021 Kurban Bayramı
15.8.2021 Azize Maria Yortusu
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
30.11.2021 Aziz Andrei Yortusu
1.12.2021 Romanya Milli Günü
25.12.2021 26.12.2021 Noel