Köstence Valiliğinde düzenlenen " Atatürk Dönemi Türkiye-Romanya İlişkileri " konulu konferansın açılış konuşması

Füsun Aramaz 29.10.2011

Sayın Köstence Valisi Claudiu Iorga Palaz,


Sayın Köstence Vali Yardımcısı Aidun Curtmola,


Türk- Tatar Birlikleri ve Dobruca Türk İşadamları Derneğinin değerli başkan ve yöneticileri,


Kıymetli akademisyenler,


Değerli konuklar,


 


Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 88. yıldönümünü idrak ediyoruz. 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edildiği gündür. Modern Türkiye’nin kuruluşunu simgeleyen bu tarih aynı zamanda Balkan Savaşlarından itibaren 1912’den 1922’ye kadar Türk halkının yaşadığı uzun savaş yıllarının ardından gelen barış döneminin de başlangıcını teşkil etmektedir. 


                                                                                 


Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı sonunda parçalanarak, topraklarının işgal edilmesinden sonra 1919-1922 yıllarında bağımsızlığın tekrar elde edilmesi ve ülkenin  işgalden kurtarılması için “Kurtuluş Savaşı” mücadelesi verilmiştir. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşmasının imzalanmasıyla bağımsız bir Türkiye’nin varlığı dünya devletleri tarafından tescil edildikten sonra, 29 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde demokratik ve parlamenter sistemi esas alan Cumhuriyet rejimini kabul etmiştir.


 


Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve politik alanda kapsamlı ve köklü reformları içeren bir toplumsal dönüşüm sürecinin başlangıcıdır. 


 


En önemli bayramlarımızdan biri olan Cumhuriyet bayramını Türkiye’nin doğusunda geçen hafta gerçekleşen terör saldırısı ve akabinde aynı bölgede  Van’da yaşanan ve 500’den fazla vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem felaketi nedeniyle ne yazık ki bu yıl buruk bir şekilde karşılıyoruz. Burada bulunan tüm vatandaşlarımıza başsağlığı diliyor, Köstence Valisi Sayın Iorga Palaz başta olmak üzereBaşkonsolosluğumuza geçmiş olsun dilekleri ve taziye mesajı ileten tüm Romen yetkililer ve soydaşlarımız ile Romen dostlarımıza bu vesileyle şükran duygularımı sunuyorum.   


 


T.C. Köstence Başkonsolosluğu olarak bu yıl Cumhuriyet bayramı vesilesiyle Türkiye-Romanya ilişkilerini ele alan konferanslar düzenlemek istedik. Konferanslarımıza Türkiye’den katılan Galatasaray Üniversitesi’nin değerli öğretim üyesi Doç.Dr. Enis Tulça’ya davetimizi kabul ederek  konuk konuşmacı olarak aramızda bulunduğu için teşekkürlerimle hoşgeldiniz diyorum. Köstence Valisi Sayın Palaz’a konferansların ilkine ev sahipliğinde bulundukları için teşekkür etmek istiyorum. İkinci konferansımız, “Atatürk Fotoğtafları” sergisiyle birlikte  Andrei Şaguna Üniversitesinde 31 Ekim günü gerçekleştirilecek. Ayrıca Türk resim sanatının çağdaş örneklerini tanıtmak amacıyla“Son dönem Türk Ressamların Çağdaş Yorumları” adlı sergi Köstence Tarih ve Arkeoloji Müzesi’nde 2 Kasım 2011 tarihinde açılarak 25 Kasım gününe kadar sürecek.


 


Bugünkü konferansın temasını oluşturan Atatürk Dönemi Türkiye-Romanya ilişkileri konusunda değerli akademisyenimiz belgelerle sunumda bulunacak. Romanya Balkan coğrafyasını paylaştığımız, Karadeniz’de komşu olduğumuz, köklü ilişkilere sahip bulunduğumuz bir ülkedir. Ortak bir tarihi paylaşmış olmak, iki halk arasında ortak bir kültür paydası oluşturmuştur.


 


Dost ve müttefikimiz olan Romanya ile bugün her alanda çok iyi düzeyde bulunan ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltme yönünde her iki tarafta da irade mevcut olup bu konuda çalışmalar Dışişleri Bakanlıkları tarafından yürütülmektedir. Stratejik ortaklığın gerçekleşmesi kuşkusuz her alanda çok boyutlu işbirliğine imkan verecektir.


 


Romanya’da asırlardır yerleşik olan, diğer azınlıklarla uyum içinde ve Romen halkına entegre olmuş şekilde yaşayan bununla birlikte kültürel kimliklerini, adet ve geleneklerini koruyan Türk-Tatar soydaşlarımız da şüphesiz iki ülke arasında önemli bir dostluk köprüsü vazifesi görmektedirler.


 


 Bugün Romen yetkililerce, soydaşlarımızın, diğer azınlıklarla birlikte etnik, kültürel ve dini özelliklerini koruyup yaşatmalarına ve Romen yasalarında kayıtlı haklarını serbestçe kullanmalarına imkan verilmesinin iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlamlaştırılmasına önemli ölçüde katkı sağladığını söylemek mümkündür. Dobruca bölgesinde varlığını sürdüren uyum içinde yaşama ve hoşgörü ortamı hiç şüphesiz soydaşlarımızın  Türkiye ile Romanya arasındaki bağları daha güçlü kılmalarına imkan  sağlamaktadır.  


 


Değerli akademisyenimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanından sonra Romanya ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinden de bahsedecek. Cumhuriyetin ilanından kısa bir süre sonra Köstence Başkonsolosluğumuzun 9 Mayıs 1924 tarihinde faaliyete geçtiğini hatırlatmak istiyorum. Anılan tarihte çeşitli ülkelerde mevcut toplam 18 adet Başkonsolosluk ve Konsolosluğumuz arasında Köstence Başkonsolosluğu da yer almaktaydı. Bu vesileyle ben de soydaşlarımızın yoğun olduğu ve Cumhuriyetimizin ilk Başkonsolosluklarından biri olan Köstence Başkonsololosluğunda görev yapmaktan duyduğum onuru ifade etmek istiyorum.


 


Tüm konuklarımıza Cumhuriyet bayramı etkinliklerimizin başlangıcını teşkil eden bu konferansa katıldıkları için teşekkür ediyor ve burada bulunan herkesi Milli Gün resepsiyonumuza davet ediyorum.


Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

(Konsolosluk işlemleri: 09:00 – 12:30) (Öğle saatlerinde nöbet sistemi uygulanmaktadır)
1.1.2021 2.1.2021 Yılbaşı Tatili
24.1.2021 Romanya'nın Birliği Günü
30.4.2021 Kutsal Cuma
1.5.2021 İşçi Bayramı
2.5.2021 3.5.2021 Paskalya Yortusu
13.5.2021 Ramazan Bayramı
1.6.2021 Çocuk Bayramı
20.6.2021 21.6.2021 Rusalii Yortusu
20.7.2021 Kurban Bayramı
15.8.2021 Azize Maria Yortusu
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
30.11.2021 Aziz Andrei Yortusu
1.12.2021 Romanya Milli Günü
25.12.2021 26.12.2021 Noel