Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

"Kemal Atatürk" Ulusal Koleji'nin 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı Açılış Töreni , 13.09.2010

Sayın Müftü, Mecidiye Belediye Başkanı, Köstence İl Eğitim Başmüfettişi, Eğitim Bakanlığı Türkçe Müfettişi;
Değerli Müdür, Müdür Yardımcısı ve Öğretmenler;
Sevgili Öğrenciler;
Kıymetli Veliler;

Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan 1995 tarihli protokol ile kurulmuş bulunan Kemal Atatürk Ulusal Koleji Dobruca bölgesinde yaşayan Türk ve Tatar Türkü çocuklarımıza Romence’nin yanı sıra kendi dillerinde eğitim imkanı sağlayarak çok önemli bir amaca hizmet etmekte, ayrıca, Romen öğrencilere de Türkçe öğrenme ve Türk kültürünü tanıma imkanı sağlamaktadır.

Bu yıl okulumuz bünyesine dahil olan anaokulu ile birlikte 600’e yaklaşan öğrenci sayısına ulaşılmış bulunması mutluluk verici. Anaokulunun Kolej idaresine geçen binası ve ayrıca Koleje tahsis edilen eski 5 numaralı okulun binasıyla birlikte Kolejin kapasitesinin tüm öğrencilere eğitim verebilecek hale gelmiş olması da ayrıca sevindirici. Bununla birlikte, eğitim imkanlarının daha da iyileştirilmesi ve bu çerçevede yeni bir kampus inşaatı projesi gündemimizde ve bu konuyu yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Kemal Atatürk Koleji’nin fiziki şartlarının iyileştirilmesi, eğitim seviyesinin yükseltilmesi gibi konularda bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da Mecidiye Belediyesi, Köstence İl Eğitim Müfettişliği ve Müftülük başta olmak üzere tüm ilgili kurumlarla işbirliği içinde çalışma arzusundayız.

Başlangıçta sadece din eğitimi vermek üzere kurulan okulun bugün teoloji dışında, ana sınıf öğretmenliği, matematik-bilgisayar ve Türk filolojisi bölümlerinin açılmış olması ve önümüzdeki yıl arşivcilik bölümünün açılmasının planlanması, öğrencilere çok daha geniş bir yelpazede eğitim imkanı sağlanması bakımından önemlidir.

Kemal Atatürk Ulusal Koleji’nin iyi bir eğitim sunma konusunda daima ileri gitme çabasında olması, öğrencilerinin Romanya’da başarılı öğrenciler arasında yer alma