Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Balkanlarda Türk Kadını Konulu Sempozyum Açılış Konuşması, 13.06.2010

Sayın Milletvekilleri,
RDTB ve RMTTDB’nin değerli başkan ve üyeleri,
Sayın Konuklar,
Kıymetli Hanımlar,

Bugün 5.ci kez düzenlendiğini öğrendiğim “Balkanlarda Türk Kadını” konulu sempozyuma Romanya dışında Türkiye, Bulgaristan, Makedonya ve Batı Trakya’dan gelen konuklarla birlikte katılmaktan memnuniyet duyuyorum.

Türk kadını, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimler sayesinde Türkiye Cumhuriyeti’nde, toplumda erkeklerle eşit bireyler olarak hak ettiği yeri almış; 1934 yılında kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkıyla bir çok Avrupa ülkesinden önce siyasi hakları elde etmesi mümkün olmuştur.

Son yıllarda Türkiye’de kadınlara karşı ayrımcılığın tamamen ortadan kaldırılması ve kadın - erkek eşitliğinin gerçek anlamda sağlanmasına yönelik önemli adımlar atılmış ve ilgili ulusal mevzuat gözden geçirilmiştir. Kadın – erkek eşitliği Anayasamızın temel ilkelerinden biridir. Anayasamızın 10. maddesine göre kadın ve erkek eşit haklara sahiptir ve devlet de bu eşitliğin yaşama geçirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Bu bağlamda Medeni Kanunumuz da gözden geçirilmiş ve kadının aile ve toplum içindeki statüsünün güçlendirilmesine yönelik birçok önemli düzenlemeye tabi tutulmuştur. Kanunların uygulamaya konulmasında, şüphesiz burada temsilcileri aramızda bulunan sivil toplum örgütlerine de görev düşmektedir.

Günümüzde Türkiye kadın haklarının teşviki, kadının toplumdaki rolünün güçlendirilmesi ve kadın – erkek eşitliğinin sağlanması hususlarında gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde çaba harcamakta ve etkin bir rol üstlenmektedir.

Balkanlardaki Türk kadınlarının bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkan sağlayacak bu sempozyumu düzenleyen Romanya Demokrat Türk Birliğini kutluyor, Romanya dışından gelen tüm konuklara tekrar hoş geldiniz diyerek verimli bir toplantılar dizisi gerçekleştirmelerini diliyorum.

Bu ve buna benzer organizasyonların düzenlenmesi kadınların toplumdaki yerinin irdelenmesi açısından son derece önemlidir. Unutmamalıdır ki, kadınların hayatın tüm düzeylerine tam ve eşit bir şekilde dahil edilmeleri demokrasinin bir gereğidir.

Teşekkür ederim.