Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Kral Camii'nin Temelinin Atılışının 100. Yıldönümü Kutlama Töreni Konuşması, 01.06.2010

Romanya’daki Diplomatik ve Konsüler Temsilciliklerin Değerli Üyeleri,
Sayın Müftü,
Sayın Cumhurbaşkanlığı Danışmanları,
Sayın Devlet Sekreterleri,
Değerli Konuklar,

Romanya Kralı I. Carol tarafından, Dobruca bölgesinde yaşayan Türk-Tatar Müslümanlar için yaptırılan Kral Camii’nin temelinin atılışının 100. yıldönümünü kutladığımız bu törene Türkiye Cumhuriyeti’ni temsilen katılmaktan büyük onur duyuyorum.

Kral I. Carol’un 1910 yılında Romanya’da yaşayan Müslümanların dini ihtiyaçlarına cevap vermek üzere bu caminin yapımını öngörmesi, bir yandan Türk-Tatar nüfusun Romen Devleti ve kurumlarına sadık vatandaşlar olarak kabulüne işaret ederken, diğer taraftan Kralın Kasım 1878’de Braila’da ilan ettiği beyannamesinde de ifadesini bulan, Müslüman halka saygı gösterilmesi anlayışı paralelinde, Romen Devleti ve yöneticileri tarafından bu konuda sergilenen hassasiyeti ortaya koymaktadır.

100 yıllık geçmişine rağmen halen özgün mimarisi ve zarif minaresiyle Köstence’nin önemli simgelerinden biri olarak dimdik ayakta duran bu kutsal yapı, aynı zamanda, Dobruca bölgesinin köklü tarihi boyunca farklı etnik, kültürel ve dini kökenden insanların uyum içinde yaşadıkları ve “Dobruca Modeli” olarak bilinen yaşam biçiminin en güzel örneklerinden birini oluşturmaktadır.

Günümüzde bazı Avrupa ülkelerinde İslam kültürünün vazgeçilmez öğeleri arasında yer alan minarelerin yapımına yasak getirilebilirken, bugün Dobruca bölgesinde bazı Belediye Başkanlarının inisiyatifiyle, Müslüman vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda belediye kaynakları da kullanılarak zarif minareli camilerin yapımının sürmesi, bu modelin Romanya’da günümüzde de varlığını sürdürdüğünün en güzel kanıtıdır.

Bu anlamlı yıldönümü vesilesiyle, bugün Romen toplumuna entegre olmuş sadık Romen vatandaşları olarak toplumda yerlerini alan Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımızın, diğer azınlıklarla birlikte etnik, kültürel ve dini özelliklerini koruyup yaşatmalarına ve Romen yasalarında kayıtlı haklarını serbestçe kullanmalarına imkan sağlayan tüm Romen yetkililere, Sayın Cumhurbaşkanı Basescu başta olmak üzere teşekkürü borç biliyorum.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Romanya’da yaşayan Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımızın kültürel ve dini ihtiyaçlarının karşılanmasında Romanya Müslümanları Müftülüğü ile diğer Romen kurumlarıyla ve resmi azınlık Birlikleriyle mevcut işbirliğini sürdürme yönündeki politikasını da bu vesileyle teyid etmek istiyorum.

Teşekkür ederim.