Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

"Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" konulu sempozyumun açılış konuşması, 20.05.2010

19 Mayıs 1919, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün  bağımsızlık mücadelesini başlattığı gündür. Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olarak kabul edilen bu tarih, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin fiilen  atıldığı gün olarak görülmektedir.


Atatürk, milli bayram olarak ilan ettiği 19 Mayıs gününü gençlere armağan etmiştir. Bu şekilde, Türk milletini ileri götüreceğine inandığı gençlere duyduğu güveni göstermiştir. “Genç fikirli demek, doğruyu gören ve anlayan gerçek fikirli demektir” sözü Atatürk’ün “gençlik” kavramına yüklediği değere işaret etmektedir.  


Atatürk’ün gençlere verdiği önemi onun aşağıdaki sözlerinde de görmek mümkündür:

Gençler, Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz. Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum. Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

Büyük lider Atatürk çok önem verdiği gençlerin eğitimi konusunda hem anne babalara hem de gençlere  önemli tavsiyelerde bulunmuştur: 

Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir. Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

T.C. Köstence Başkonsolosluğu olarak biz de Türk ve Tatar Türkü gençlerimizin eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamalarını ve Romanya’da başarılı bireyler olarak toplumda yer almalarını arzu ediyoruz. Bu arada Türkçelerini de geliştirmelerini ve Türkiye’yle bağlantılarını da sürdürmelerini teşsvk ediyoruz. Bu çerçevede, Türkçe bilgileri yetersiz olan soydaş gençlerimiz için RMMTDB ve RDTB  ile işbirliği halinde gençlere Türkçe kursları düzenleme projemiz var. Kurslara düzenli olarak katılarak başarıyla bitiren gençleri Türkiye’yi daha iyi tanımaları için geziye de göndermeyi hedefliyoruz. Türkçe kurslara katılmak isteyen gençlerimizin Başkonsolosluğumuza müracaat etmelerini rica ediyorum.


 


Birazdan tebliğlerini sunacak olan eğitimciler ve gençlere teşekkür ediyor,  “ Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum.