Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

"İsmail Gaspıralı'yı Anma Töreni" nde yapılan konuşma., 15.03.2012

Sayın RMTTDB Başkanı ve Milletvekili,
Değerli soydaşlar,

Kırım’da yetişen değerli düşünce adamı, reformist ve eğitimci İsmail Gaspıralı Çarlık Rusyası Türklerinin kültürel uyanış hareketinin öncülerinden biri olarak Türk dünyasında önemli bir çığır açmıştır.

Yaşamı süresince üç önemli ideali gerçekleştirmek yönünde çaba sarf etmiştir. Bunlar:
- Batının modern fikirlerinin, bilim ve teknolojisinin Türk ve Müslüman dünyası tarafından benimsenmesi,
- Eğitimde reform yapılarak modern eğitim anlayışının uygulanması ve
- İstanbul Türkçesinin Türk dünyasında ortak dil olarak kullanılmasıdır.

Türk dünyasının ortak dil, amaç ve eylemde birleşmesini hedefleyen Gaspıralı bu düşüncesini “Dilde, fikirde ve işte birlik” sloganıyla en iyi şekilde ifade etmiştir.

Türklerin anadillerinde eğitim görmeleri ve Türkçeyi iyi öğrenmelerini teşvik eden Gaspıralı, tüm Rusya Türklerinin kullanabileceği ortak bir yazı dili yaratmaya çalışmıştır. Orta Asya’daki diğer Türk lehçelerinden de yararlandığı bu dilin temelini İstanbul Türkçesi oluşturmaktaydı.

Burada Romanya’nın Dobruca bölgesinde İsmail Gaspıralı’yı anarken onun birlik ve dayanışmayı hedefleyen temel felsefesini tüm soydaşlarımızın hatırda tutması gerekir. “Dilde, Fikirde ve İşte Birlik” anlayışı, uygulamaya konulabildiği ölçüde Türk-Tatar soydaşlarımızın Romanya’da kendilerine anayasal olarak tanınan haklardan daha geniş ölçüde yaralanarak değerlerine bağlı ve müreffeh bir yaşam sürebileceklerine inanıyorum.

“Dilde birlik” demişken hatırlatmak istediğim bir husus T.C. Köstence Başkonsolosluğu olarak Türk-Tatar soydaşlarımızın ortak iletişim dili olan ve aynı zamanda Türkiye’yle bağlarını güçlendiren Türkçe’yi öğrenmelerine verdiğimiz önemdir. Bu çerçevede devlet okullarında verilen Türkçe derslerine materyal sağlanması, soydaş öğretmenlere eğitim seminerleri düzenlenmesi vb konularda elimizden gelen desteği sağlamaya devam edeceğiz.

Türk dünyasının yetiştirdiği kıymetli şahsiyetlerden İsmail Gaspıralı’yı önümüzdeki yıl Türkiye’den akademisyenlerimizin de katılımıyla düzenlenecek uluslararası bir etkinlikle anmak için ortaklaşa bir program düzenlemekten memnuniyet duyacağımızı ifadeyle en iyi dileklerimi sunuyorum.