Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Konuşma Metinleri

Romanya'da "Tatar Azınlığın Günü" olarak kutlanması münasebetiyle düzenlenen törende yapılan konuşma., 13.12.2011

13 Aralık günü münasebetiyle T.C. Köstence Başkonsolosu Füsun Aramaz tarafından Köstence’de Romanya Müslüman Tatar Türklerinin Demokrat Birliği Merkezinde ve diğer yerleşim birimlerinde yapılan konuşma

13 Aralık gününün Romanya’da “Tatar azınlığın günü” olarak kutlanması münasebetiyle tüm Tatar soydaşlarımızı tebrik ediyorum.

Romanya’da bu günün kutlanıyor olması son derece anlamlıdır. Öncelikle, Romanya’da tüm azınlıkların Romen halkıyla uyum içinde yaşadıkları, tarihte de “Dobruca modeli” olarak anılan yaşam biçiminin bugün de geçerliliğini koruduğuna kanıt teşkil etmektedir. Diğer taraftan, günün Tatar azınlığa ithaf olunarak kutlanması, yasalara saygılı Romen vatandaşları olarak yaşayan soydaşlarımızın Romen makamlarının sergiledikleri hoşgörü çerçevesinde, aynı zamanda kimliklerini, benliklerini korumalarına verdiği önemin de göstergesidir. Romen Parlamentosuna sunduğu yasa teklifiyle bu günün Tatarlara ithaf edilmesinde emeği geçen Sayın Milletvekili Aledin Amet başta olmak üzere, Romanya Müslüman Tatar Türklerinin Demokrat Birliği yöneticilerini kutluyorum.

Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri olarak soydaşlarımızın yaşadıkları topluma entegre olmuş biçimde, başarılı ve müreffeh şekilde yaşantılarını sürdürmelerini arzu etmekteyiz. Aynı zamanda, soydaşlarımızın kültürlerini, dillerini, inançlarını korumalarına da hassasiyetle yaklaşmaktayız. Bu anlayışla, Başkonsolosluğumuz Romanya’da ağırlıklı olarak Dobruca’da asırlardır yerleşik olan Türk-Tatar soydaşlarımızın ortak değerlerinin, adet ve geleneklerinin yaşatılmasına her zaman destek olmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede milli ve dini bayramlarımızı, önemli günlerimizi Türk-Tatar tüm soydaşlarımızla hep birlikte kutluyor olmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

13 Aralık gününün Romanya’da yaşayan Tatarların bayramı olarak kutlanıyor olmasından duyduğunuz sevinci içtenlikle paylaştığımı ifadeyle, şahsım ve Başkonsolosluğumuz mensupları adına burada bulunan tüm soydaşlarımızı tebrik ediyor, bu vesileyle esenlikler diliyorum.