Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Romanya'ya Girişte Pasaportlarda Aranan Asgari Geçerlilik Süreleri , 08.12.2015

Romen sınır makamlarınca vatandaşlarımızdan Romanya'ya girişlerinde aranan asgari koşullar arasında, pasaport süresinin en az altı ay geçerli olması şartı aranmaktadır.

Vatandaşlarımızın Romanya'ya yapmayı öngördükleri seyahatlerini yukarıdaki koşulu da dikkate alarak yeniden planlamaları tavsiye olunur.

Saygıyla duyurulur.