Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Kara Taşıtları-yönetmelik Değişikliği , 21.10.2015

13 Ekim 2015 tarih ve 29501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/8113 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin
Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar çerçevesinde
anılan Kararın 20. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

" 5) Türkiye gümrük bölgesine getirilen kişisel kullanıma mahsus kara
taşıtlarına yirmi dört ay, binek ve yük hayvanları ile bu hayvanların çektikleri
taşıtlara altı ay,"

Sözkonusu karar yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Karara ilişkin ayrıntılı bir bilgi notu vatandaşlarımızın istifadesi için ekte sunulmaktadır.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- GTB_TAޞITLAR.pdf