Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Gümrük Kapıları Yolcu İşlemlerine İlişkin Duyuru Metni , 21.05.2015

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan "Gümrük ve Yolcu İşlemlerine İlişkin Duyuru"nun bir örneği ekte sunulmuştur.

Saygıyla duyurulur.

İlgili Dosyalar :

- Duyuru.docx