Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Tübitak "yabancı Uyruklular Lisansüstü Burs Programı" , 20.08.2013

TÜBİTAK'tan alınan bir yazıda, anılan kurumun Bilim İnsanı Destekleme Daire

Başkanlığınca yürütülen "2215 - Yabancı Uyruklular Lisansüstü Burs Programı" ve "2235 -

En Az Gelişmiş Ülkeler Lisansüstü Burs Programı" kapsamında lisansüstü eğitimlerini

Türkiye'de yapmak isteyen yetenekli ve üstün başarılı yabancı uyruklu öğrencilere burs

verildiği ve sözkonusu burs programlarının bilim ve teknolojide ülkeler arası etkileşimi

artırmayı ve uluslararası araştırma ağını geliştirmeyi amaçladığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, her yıl Mart ve Eylül dönemlerinde başvuruları yapılan sözkonusu

programların 2013 yılı 2. dönem başvurularının 16 Ağustos - 27 Eylül 2013

tarihleri arasında elektronik ortamda alınacağı belirtilerek, programlar hakkında ayrıntılı

bilgiye aşağıdaki web sayfalarından ulaşılabileceği kaydedilmektedir.

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2215

http://www.tubitak.gov.tr/bideb/2235