Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Türkiye Bursları İçin Başvuru Şartları, Değerlendirme Ve Seçim , 04.03.2013

Türkiye Bursları için Başvuru Şartları :

Başvurulan burs düzeyine göre bir alt düzeydeki programdan (örneğin yüksek lisans için lisans programından) mezun ya da içinde bulunulan akademik yılın sonunda mezun olabilecek durumda olan adaylar Türkiye Burslarına başvurabilir.
 
Adaylardan;

önlisans ya da lisans programına başvuracakların 01.01.1992;
yüksek lisansa başvuracakların 01.01.1983;
doktoraya başvuracakların 01.01.1978 veya daha sonrası doğumlu olmaları şartı aranmaktadır.

Adaylardan başvurdukları burs düzeyi ve programlara göre istenen düzeyde akademik başarıya sahip olması beklenmektedir. Burs programlarına göre akademik başarı düzeyleri Değerlendirme ve Seçim Bölümü'nde yer almaktadır. Ayrıca adayların başvuracağı düzeyde Türkiye'de bir programda halen eğitim görmemeleri gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve herhangi bir sebeple Türk vatandaşlığını kaybetmiş olanlar Türkiye Burslarına başvuramazlar.

Türkiye Bursları, bu şartları taşıyan dünyanın bütün ülkelerinden adaylara açıktır. 

Türkiye Bursları için Değerlendirme ve Seçim :

Türkiye Burslarına yapılan başvuruların değerlendirmesi iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.
I. Akademik başarı
II. Mülakat

Türkiye Bursları, akademik başarı esaslı bir programdır. Türkiye Burslarına başvuracak öğrencilerin başarıları, aşağıda yer alan kriterlere göre belirlenir:
  Diploma notu
  Son döneme kadar alınan notların genel ortalaması (Kümülatif GPA)
  Üniversite giriş sınavı notu (varsa)
  Bitirme sınavı notu (varsa)
  Uluslararası sınav notu (varsa)
  Diğer Başvuracak öğrencilerde, yukarıdaki belgelerde aranacak başarı kriterleri şu şekildedir:
 
 Önlisans için %60
 Lisans için %70
 Yüksek lisans ve doktora için %75
 Tıp öğrenimi için %90

Eksiksiz başvuru yapan adaylardan akademik olarak yeterli görülenler mülakata davet edilirler. Adaylara mülakat bilgileri, e-mail adresleri ve online başvuru sistemi aracılığıyla ulaştırılır. Mülakatlar adayların bulundukları ülkelerde yüz yüze, Türkiye Cumhuriyeti dış temsilciliğinin olmadığı ülkelerde ise iletişim araçları kullanılarak gerçekleştirilir. Türkiye Burslarına yapılan başvuruların değerlendirmesi iki aşamalı olarak gerçekleştirilir.

Türkiye Bursları ile ilgili olarak daha detaylı bilgilere T.C. Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın www.ytb.tr veya www.turkiyeburslari.gov.tr web adresinden ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

Saygıyla duyurulur.