Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Duyurusu

Yurtdışında Eğitim Gören Özel Öğrenciler , 27.01.2009

Yurtdışında yüksek öğretim kurumlarında eğitim gören özel öğrenci statüsündeki öğrencilerin aşağıda kayıtlı belgeleri hazırlayarak Başkonsolosluğumuza bizzat getirmeleri ve öğrenci dosyası açtırmaları gerekmektedir. 

l. Form Başvuru Dilekçesi (Başkonsolosluktan alınacaktır.)
2. Mezuniyet Belgesi (Yurt içinde en son mezun olunan okuldan alınacak diploma veya mezuniyet belgesi)
3. Kayıt Belgesi (Akseptans) Yeminli Tercümandan Türkçe'ye tercüme ettirilecektir.
4. Okul Kayıt Belgesi (İçinde bulunulan döneme ait bölüm ve sınıf belirtilmiş olmalıdır) Yeminli Tercümandan Türkçe'ye tercüme ettirilecektir.
5. ÖSS Sonuç Belgesi
6. Mezun olunduğunda denkliğininin tanınmaması halinde Milli Eğitim Bakanlığından herhangi bir hak talebinde bulunmayacağına dair belge.
7. Nüfus Cüzdanı Örneği (İki adet Fotokopi)
8. Askerlik Durum Belgesi (Askerlik Şubesinden gönderilmiş)
9. Vesikalık Fotoğraf (6 Adet)
 
Öğrencilerin yukarıdaki belgelerle birlikte hafta içi hergün saat 14.30-17.00 saatleri arasında Başkonsolosluğumuza başvurmaları gerekmektedir.