Türkiye Cumhuriyeti

Köstence Başkonsolosluğu

Başkonsolosluk Tarihi ve Önceki Başkonsoloslarımız

Türkiye ve Romanya arasındaki diplomatik ilişkiler 1878 yılında kurulmuştur.

Romanya'nın doğusunda, Tuna nehri ile Karadeniz arasındaki yayla ve ovadan oluşan Dobruca bölgesinde yer alan Köstence'deki, Başkonsolosluğumuz ise 09 Mayıs 1924 tarihinde faaliyete geçmiştir. Anılan tarihte çeşitli ülkelerde mevcut toplam 18 adet Başkonsolosluk ve Konsolosluğumuz arasında Köstence ve Kalas (Galati) Konsoloslukları da yer almakta idi.  

Başkonsolosluğumuz Din Hizmetleri Ataşeliği 03.12.1998 tarihinde faaliyete başlamıştır.

 
Mehmed Haydar Bey
Başkonsolos (MM)
09.05.1924-12.07.1925
Ahmet Rüşdü Bey (Demirel)
Başkonsolos (MM)
12.07.1925-05.02.1927
Agah Bey (Aksel)
Başkonsolos (MM)
22.04.1927-20.09.1929
Mehmet Ragıb Bey (İlseven)
Başkonsolos (MM)
21.09.1929-18.09.1931
Ali Asaf Bey (Güvenir)
Başkonsolos (MM)
18.09.1931-23.08.1933
Nebil Süreyya Bey (Akçer)
Başkonsolos (MM)
25.08.1933-01.09.1936
Fuad Aktan
Başkonsolos (MM)
30.08.1937-29.06.1942
Ragıb Rauf Arman
Başkonsolos (MM)
29.06.1942-27.12.1945
Recep Yazgan
Başkonsolos (MM)
27.12.1945-07.12.1949
Muzaffer Kamil Bayur
Başkonsolos (MM)
07.12.1949-29.06.1950
Cemal Tuygar
Başkonsolos (MM)
29.06.1950-13.03.1952
İbrahim Edhem Sanay
Başkonsolos (MM)
13.03.1952-26.11.1952
Cemal Tuygar
Başkonsolos (MM)
26.11.1952-05.07.1954
İbrahim Edhem Sararoğlu
Başkonsolos (MM)
05.07.1954-20.08.1954
Feridun Pirali
Başkonsolos (MM)
20.08.1954-20.12.1955
Haluk Bilgin
Başkonsolos (MM)
20.12.1955-06.04.1956
Ali Rıza Yiğitbaşıoğlu
Başkonsolos (MM)
06.04.1956-02.04.1961
Seyfettin Güngör
Başkonsolos (MM)
02.04.1961-30.07.1962
Nüzhet Ataman
Başkonsolos (MM)
31.07.1962-14.01.1964
Ali Namık Aykaç
Başkonsolos (MM)
15.01.1964-26.10.1965
Mehmet Ali Tekinalp
Başkonsolos (MM)
27.10.1965-16.11.1967
Metin Kuştaloğlu
Başkonsolos (MM)
16.11.1967-28.02.1970
Orhan Aka
Başkonsolos (MM)
01.09.1970-11.11.1972
Emin Şerif Küçükkul
Başkonsolos (MM)
20.06.1973-17.09.1974
M.Yavuz Gör
Başkonsolos (MM)
01.09.1976-16.08.1980
Fikret Berker
Başkonsolos (MM)
16.08.1980-23.08.1982
Hatay Savaşçı
Başkonsolos (MM)
25.01.1983-06.06.1984
Zeynel Çelik
Başkonsolos (MM)
17.01.1987-15.12.1987
Behiç Kışınbay
Başkonsolos (MM)
01.01.1988-15.07.1988
Reha Parla
Başkonsolos (MM)
29.08.1988-26.10.1989
İhsan Yücel
Başkonsolos (MM)
16.08.1993-19.09.1996
Ergun Ülkü
Başkonsolos (MM)
01.10.1996-18.05.1998
Hayati Soysal
Başkonsolos (MM)
01.06.1998-01.12.2000
Cengiz Sanay
Başkonsolos (MM)
15.12.2000-19.06.2002
Serap Ataay
Başkonsolos (MM)
01.09.2002-01.11.2005
Haluk Ağca
Başkonsolos (MM)
16.11.2005-23.12.2009
Füsun Aramaz
Başkonsolos (MM)
01.01.2010-10.10.2013
Ali Bozçalışkan
Başkonsolos (MM)
10.10.2013-16.01.2017