Köstence Radyosu'na 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle verilen ve Radyoda 28.10.2010-29.20.2010 tarihlerinde yayınlanan mülakatın metni

Füsun Aramaz 29.10.2010
1. Türk Milli Gününün anlamı nedir?

29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyetinin ilan edildiği gündür. Bu tarih hem 1914’den 1922’ye kadar süren uzun savaş yıllarının ardından gelen barış döneminin başlangıcı, hem de modern Türkiye’nin kuruluş tarihi olması bakımından önem taşımaktadır.

Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri tarafından işgal edilerek parçalanmıştı. 1919-1922 yılları Türklerin bağımsızlıklarını tekrar elde etmek ve topraklarını işgalden kurtarmak için mücadele ettikleri Kurtuluş Savaşı dönemidir. 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Antlaşmasının imzalanmasıyla Osmanlı Devleti’nin yerine bağımsız bir Türkiye’nin ortaya çıkışı tescil edildikten sonra, 29 Ekim’de Türkiye Büyük Millet Meclisi, büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde demokratik ve parlamenter sistemi esas alan Cumhuriyet rejimini kabul etmiştir.

Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve politik hayatta kapsamlı ve köklü reformları içeren bir toplumsal dönüşüm sürecinin başlangıcıdır. Bu süreçte, bütünsel bir kalkınma modeli uygulanmıştır. Batı’nın bilim, teknoloji ve eğitim sistemi örnek alınmış; bunları bütünleyici unsurlar olarak felsefe, kültür ve sanata özel önem verilmiştir.

2.Türkiye'de gelişmişlik düzeyi hakkında bilgi verir misiniz?

Cumhuriyetin ilk yıllarından başlamak üzere, ekonomik kalkınmanın sağlanması ve endüstriyel kapasitenin kurulmasını amaçlayan ithal ikamesine (import substitution) dayalı ekonomik politikalar 1980’lere kadar uygulanmıştır.

1980'lerde ihracata dayalı ekonomik büyüme ve liberal piyasa ekonomisi benimsenmiştir.

2000'li yıllarda ise, AB üyeliğine hazırlık çalışmaları doğrultusunda hemen her alandaki yasalarda büyük değişiklikler yapılarak liberal ekonominin bütün kurumlarının gerekleri yerine getirilmiştir.

Türkiye bugün dünyadaki en büyük 16. ekonomi, Avrupa’da ise 6. büyük ekonomi durumundadır. Sanayi ve teknolojide önemli atılımlar kaydetmiştir. Gelişmiş insan kaynaklarına sahiptir. Enerji ve ulaştırma gibi alanlarda merkezi konumu giderek ön plana çıkmaktadır. Donör ülke olarak gelişmekte olan ülkelere yardımlarda bulunmaktadır

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

(Konsolosluk işlemleri: 09:00 – 12:30) (Öğle saatlerinde nöbet sistemi uygulanmaktadır)
1.1.2021 2.1.2021 Yılbaşı Tatili
24.1.2021 Romanya'nın Birliği Günü
30.4.2021 Kutsal Cuma
1.5.2021 İşçi Bayramı
2.5.2021 3.5.2021 Paskalya Yortusu
13.5.2021 Ramazan Bayramı
1.6.2021 Çocuk Bayramı
20.6.2021 21.6.2021 Rusalii Yortusu
20.7.2021 Kurban Bayramı
15.8.2021 Azize Maria Yortusu
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
30.11.2021 Aziz Andrei Yortusu
1.12.2021 Romanya Milli Günü
25.12.2021 26.12.2021 Noel