RMTTDB Mecidiye Şubesi tarafından düzenlenen "Güzel Tilimiz/Güzel Dilimiz" Şiir Şöleni'nde yapılan konuşma

Haluk AĞCA 31.05.2009
RMTTDB’nin düzenlediği “Güzel Tilimiz/Güzel Dilimiz Şiir Şöleni”ne katılmakla kültürünüzü geliştirme yönündeki diğer bir çabanıza tanık olmaktan büyük memnuniyet duymaktayım.

Bu vesile ile Kırım’dan gelen genç kardeşlerimize bir kere daha “hoş geldiniz” demek isterim.

Değerli soydaşlar,

Bir bireyin ulusal kimliğinin en önemli ve en vazgeçilmez koşulu dildir.

Bireyin ulusal kimliğini yitirmemesi ulusal kültürün korunmasıyla mümkündür. Kültür, genel olarak ifade etmek gerekirse, bir yaşam, anlayış, olaylara bakış ve algılama tarzıdır. Müzik, yemekler, örf ve adetler, bireysel ilişkiler gibi çok sayıdaki tercih ve beğeninin toplamıdır. Dil, bireyin düşünce biçimini ve diğer insanlarla ilişkilerini de yansıtır. Ancak, ulusal kültürü yansıtan dil dışındaki diğer unsurlar ekonomik, teknolojik v.b. nedenlerle ne kadar erozyona uğrarsa uğrasın, onları da yaşatmak için gereken titizlik gösterilmelidir. “Ulusal kimliğin kaybındaki son aşama anadilin kaybıdır” saptamasını yapmak herhalde pek yanlış olmaz. Bu tespit doğru ise, “bireyin anadilini yitirdiği an ulusal kimliğini yitirdiği sürecin en son safhası ve kökleriyle son bağının kopuşudur” demek de mümkündür.

Romanya’nın 1989 sonrasında demokratikleşmesinden sonra sizlere sağladığı ulusal kimliğinizi korumanız ve hatta geliştirebilmeniz için elverişli koşulların tarihin bu kesitinde yaşadığınız değerli bir fırsat olduğunu aklıdan çıkarmamanız gerektiği kanaatindeyim.

Türkiye Cumhuriyeti, sizlerin bu yöndeki çabalarınıza talepleriniz doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da koşullar elverdiği ölçüde katkıda bulunmaya hazırdır.

Ulusal kimliğinizin önemli bir unsurunu oluşturan dilinizi öğrenmek, geliştirmek ve sonraki kuşaklara aktarmak amacıyla gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerin son örneği olan bugünkü Ana Dilim / Şiir Şöleni’ni düzenleyenleri kutlar ve bu tür çabaların devamını dilerim.

Şiir Şölenine katılan sevgili çocuklar ve gençler,

Lütfen, bu yarışmada derece almaktan ziyade katılmanın önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayınız.

Teşekkür ederim.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Öğle saatlerinde nöbet sistemi uygulanmaktadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yılbaşı Tatili
24.1.2018 Romanya'nın Birliği Günü
9.4.2018 Paskalya Yortusu
1.5.2018 İşçi Bayramı
28.5.2018 Rusalii Yortusu
1.6.2018 Çocuk Bayramı
15.6.2018 16.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 Azize Maria Yortusu
21.8.2018 22.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
30.11.2018 Aziz Andrei Yortusu
1.12.2018 Romanya Milli Günü
25.12.2018 26.12.2018 Noel