Güzel Tilimiz / Güzel Dilimiz Şiir Şöleni Konuşması

Haluk Ağca 31.05.2009
RMTTDB’nin Sayın Milletvekili,
RMTTDB’nin Sayın Genel Başkanı,
Romanya Müslümanları Sayın Müftüsü,
RMTTDB Mecidiye Şubesinin Sayın Başkanı,
Değerli Kırımlı Öğrenciler,
Kemal Atatürk Ulusal Koleji’nin Değerli Öğretmenleri,
Sayın Bayanlar,
Sayın Baylar,

RMTTDB’nin düzenlediği “Güzel Tilimiz/Güzel Dilimiz Şiir Şöleni”ne katılmakla kültürünüzü geliştirme yönündeki diğer bir çabanıza tanık olmaktan büyük memnuniyet duymaktayım.

Bu vesile ile Kırım’dan gelen genç kardeşlerimize bir kere daha “hoş geldiniz” demek isterim.

Değerli soydaşlar,

Bir bireyin ulusal kimliğinin en önemli ve en vazgeçilmez koşulu dildir.

Bireyin ulusal kimliğini yitirmemesi ulusal kültürün korunmasıyla mümkündür. Kültür, genel olarak ifade etmek gerekirse, bir yaşam, anlayış, olaylara bakış ve algılama tarzıdır. Müzik, yemekler, örf ve adetler, bireysel ilişkiler gibi çok sayıdaki tercih ve beğeninin toplamıdır. Dil, bireyin düşünce biçimini ve diğer insanlarla ilişkilerini de yansıtır. Ancak, ulusal kültürü yansıtan dil dışındaki diğer unsurlar ekonomik, teknolojik v.b. nedenlerle ne kadar erozyona uğrarsa uğrasın, onları da yaşatmak için gereken titizlik gösterilmelidir. “Ulusal kimliğin kaybındaki son aşama anadilin kaybıdır” saptamasını yapmak herhalde pek yanlış olmaz. Bu tespit doğru ise, “bireyin anadilini yitirdiği an ulusal kimliğini yitirdiği sürecin en son safhası ve kökleriyle son bağının kopuşudur” demek de mümkündür.

Romanya’nın 1989 sonrasında demokratikleşmesinden sonra sizlere sağladığı ulusal kimliğinizi korumanız ve hatta geliştirebilmeniz için elverişli koşulların tarihin bu kesitinde yaşadığınız değerli bir fırsat olduğunu aklıdan çıkarmamanız gerektiği kanaatindeyim.

Türkiye Cumhuriyeti, sizlerin bu yöndeki çabalarınıza talepleriniz doğrultusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da koşullar elverdiği ölçüde katkıda bulunmaya hazırdır.

Ulusal kimliğinizin önemli bir unsurunu oluşturan dilinizi öğrenmek, geliştirmek ve sonraki kuşaklara aktarmak amacıyla gerçekleştirdiğiniz faaliyetlerin son örneği olan bugünkü Ana Dilim / Şiir Şöleni’ni düzenleyenleri kutlar ve bu tür çabaların devamını dilerim.

Şiir Şölenine katılan sevgili çocuklar ve gençler,

Lütfen, bu yarışmada derece almaktan ziyade katılmanın önemli olduğunu aklınızdan çıkarmayınız.

Teşekkür ederim.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

(Konsolosluk işlemleri: 09:00 – 12:30) (Öğle saatlerinde nöbet sistemi uygulanmaktadır)
1.1.2021 2.1.2021 Yılbaşı Tatili
24.1.2021 Romanya'nın Birliği Günü
30.4.2021 Kutsal Cuma
1.5.2021 İşçi Bayramı
2.5.2021 3.5.2021 Paskalya Yortusu
13.5.2021 Ramazan Bayramı
1.6.2021 Çocuk Bayramı
20.6.2021 21.6.2021 Rusalii Yortusu
20.7.2021 Kurban Bayramı
15.8.2021 Azize Maria Yortusu
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
30.11.2021 Aziz Andrei Yortusu
1.12.2021 Romanya Milli Günü
25.12.2021 26.12.2021 Noel