Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu konuşması

Ali BOZÇALIŞKAN 07.11.2013
Sayın Müftü Murat Iusuf,
Sayın TİKA, Türk Dil Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi yetkilileri,
Çok Değerli Akademisyenler,
Türk-Tatar Toplumunun kıymetli temsilcileri,

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Türk Dil Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Edirne’de kain Trakya Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenmekte olan “Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu”nun açılışında Köstence’de siz değerli katılımcılarla buluşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, tüm konuklara hoş geldiniz diyorum.

Anadolu’da yetişen kıymetli inanç önderlerinden biri olan Sarı Saltuk, 13. yüzyılda fikirlerini Dobruca’ya taşımış; İslam’ı tanıtarak, hoşgörü anlayışıyla bölgede huzur ve barışın hüküm sürmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Mezarının Babadağ’da olduğu kabul edilen Sarı Saltuk Gazi kuşkusuz Romanya’da büyük izler bırakmıştır. Babadağ’da bulunan türbesinin bugün sadece Müslümanlar tarafından değil, diğer dinler ve Romenlerin yanısıra, çok çeşitli milletlere mensup insanlar tarafından ziyaret edilmesi, Sarı Saltuk’a atfedilen önem ve duyulan saygının en güzel kanıtıdır.

Sarı Saltuk Baba ve onunla aynı fikirleri paylaşan Mevlana, Hacı Bektaş ve Yunus Emre gibi Anadolu’da yetişen hoşgörü önderlerinin yüzyıllar önce vermiş oldukları insan sevgisi odaklı hoşgörü mesajlarına bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası toplumda belirgin bir ayrışma ve dışlama eğiliminin yaşandığı, Batı toplumlarında yabancı düşmanlığı, İslam fobisi ile ayrımcılığın üzücü ve tehlikeli boyutlara varan örneklerinin yaşandığı günümüzde, kültürlerarası diyalog ve çeşitlilik içinde birlik 21. yüzyılda en çok önem verilmesi gereken değerler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye, farklı kültürler ve bölgelere mensup milletler ve topluluklar arasında hoşgörü anlayışı ve işbirliğine dayalı ilişkileri geliştirmeyi hedeflemekte, bu amaçla başlatılan projelere aktif olarak katılmakta ve destek vermektedir. Bu aslında tarihi akışın doğal bir sonucudur. Zira, Mevlana, Sarı Saltuk, Hacı Bektaş ve Yunus Emre gibi insan sevgisini, barışı, hoşgörüyü ve işbirliğini öğütleyen ve hayatlarının temel ilkesi yapan şahsiyetleri yetiştiren Anadolu topraklarıdır. Cumhuriyetinin 90. Yılını kutlayan yeni Türkiye bu zengin mirası kuşkusuz hakkıyla değerlendirmektedir.

Bugün açılışı yapılan sempozyumun, Sarı Saltuk Babanın felsefesinin Balkanlarda daha iyi tanıtılıp anlatılmasına ve bu bakımdan hoşgörü kültürünün pekiştirilmesine katkıda bulunacağı düşünüyor, başarılar diliyorum.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Öğle saatlerinde nöbet sistemi uygulanmaktadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yılbaşı Tatili
24.1.2018 Romanya'nın Birliği Günü
9.4.2018 Paskalya Yortusu
1.5.2018 İşçi Bayramı
28.5.2018 Rusalii Yortusu
1.6.2018 Çocuk Bayramı
15.6.2018 16.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 Azize Maria Yortusu
21.8.2018 22.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
30.11.2018 Aziz Andrei Yortusu
1.12.2018 Romanya Milli Günü
25.12.2018 26.12.2018 Noel