Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu konuşması

Ali BOZÇALIŞKAN 07.11.2013
Sayın Müftü Murat Iusuf,
Sayın TİKA, Türk Dil Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Trakya Üniversitesi yetkilileri,
Çok Değerli Akademisyenler,
Türk-Tatar Toplumunun kıymetli temsilcileri,

Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı (TİKA), Türk Dil Kurumu, Yunus Emre Enstitüsü ve Edirne’de kain Trakya Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenmekte olan “Balkanlara Gidişinin 750. Yılında Uluslararası Sarı Saltuk Gazi Sempozyumu”nun açılışında Köstence’de siz değerli katılımcılarla buluşmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor, tüm konuklara hoş geldiniz diyorum.

Anadolu’da yetişen kıymetli inanç önderlerinden biri olan Sarı Saltuk, 13. yüzyılda fikirlerini Dobruca’ya taşımış; İslam’ı tanıtarak, hoşgörü anlayışıyla bölgede huzur ve barışın hüküm sürmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Mezarının Babadağ’da olduğu kabul edilen Sarı Saltuk Gazi kuşkusuz Romanya’da büyük izler bırakmıştır. Babadağ’da bulunan türbesinin bugün sadece Müslümanlar tarafından değil, diğer dinler ve Romenlerin yanısıra, çok çeşitli milletlere mensup insanlar tarafından ziyaret edilmesi, Sarı Saltuk’a atfedilen önem ve duyulan saygının en güzel kanıtıdır.

Sarı Saltuk Baba ve onunla aynı fikirleri paylaşan Mevlana, Hacı Bektaş ve Yunus Emre gibi Anadolu’da yetişen hoşgörü önderlerinin yüzyıllar önce vermiş oldukları insan sevgisi odaklı hoşgörü mesajlarına bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası toplumda belirgin bir ayrışma ve dışlama eğiliminin yaşandığı, Batı toplumlarında yabancı düşmanlığı, İslam fobisi ile ayrımcılığın üzücü ve tehlikeli boyutlara varan örneklerinin yaşandığı günümüzde, kültürlerarası diyalog ve çeşitlilik içinde birlik 21. yüzyılda en çok önem verilmesi gereken değerler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye, farklı kültürler ve bölgelere mensup milletler ve topluluklar arasında hoşgörü anlayışı ve işbirliğine dayalı ilişkileri geliştirmeyi hedeflemekte, bu amaçla başlatılan projelere aktif olarak katılmakta ve destek vermektedir. Bu aslında tarihi akışın doğal bir sonucudur. Zira, Mevlana, Sarı Saltuk, Hacı Bektaş ve Yunus Emre gibi insan sevgisini, barışı, hoşgörüyü ve işbirliğini öğütleyen ve hayatlarının temel ilkesi yapan şahsiyetleri yetiştiren Anadolu topraklarıdır. Cumhuriyetinin 90. Yılını kutlayan yeni Türkiye bu zengin mirası kuşkusuz hakkıyla değerlendirmektedir.

Bugün açılışı yapılan sempozyumun, Sarı Saltuk Babanın felsefesinin Balkanlarda daha iyi tanıtılıp anlatılmasına ve bu bakımdan hoşgörü kültürünün pekiştirilmesine katkıda bulunacağı düşünüyor, başarılar diliyorum.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

(Konsolosluk işlemleri: 09:00 – 12:30) (Öğle saatlerinde nöbet sistemi uygulanmaktadır)
1.1.2021 2.1.2021 Yılbaşı Tatili
24.1.2021 Romanya'nın Birliği Günü
30.4.2021 Kutsal Cuma
1.5.2021 İşçi Bayramı
2.5.2021 3.5.2021 Paskalya Yortusu
13.5.2021 Ramazan Bayramı
1.6.2021 Çocuk Bayramı
20.6.2021 21.6.2021 Rusalii Yortusu
20.7.2021 Kurban Bayramı
15.8.2021 Azize Maria Yortusu
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
30.11.2021 Aziz Andrei Yortusu
1.12.2021 Romanya Milli Günü
25.12.2021 26.12.2021 Noel