"Sarı Saltuk" Sempozyumu" açılış konuşması

Füsun Aramaz 09.11.2012
Sayın Müftü Murat Iusuf,
Sayın Devlet Sekreteri Müsteşarı Nejat Sali,
Sayın UKİD Başkanı ve TİKA yetkilileri,
Türk-Tatar Toplumunun değerli temsilcileri,

UKİD tarafından, TİKA’nın katkılarıyla düzenlenmekte olan “Sarı Saltuk Sempozyumu”nun açılışında Köstence’de siz değerli katılımcılarla buluşmaktan duyduğum memnuniyeti ifadeyle söze başlamak istiyorum. Sempozyuma katılmak üzere Türkiye, Arnavutluk, Makedonya ve Bulgaristan’dan gelen milletvekilleri, din ve kanaat önderleri, akademisyenler ve diğer konuklara hoş geldiniz diyerek tüm katılımcıları selamlıyorum.

Anadolu’da yetişen inanç önderlerinden Sarı Saltuk 13. yüzyılda fikirlerini Dobruca’ya taşımış; bölgede İslamı tanıtarak, hoşgörü anlayışıyla bölgede huzur ve barışın hüküm sürmesine önemli katkılarda bulunmuştur. Mezarının Babadağ’da olduğu kabul edilen Sarı Saltuk Baba kuşkusuz Romanya’da büyük izler bırakmıştır. Babadağ’da bulunan türbesinin bugün sadece Müslümanlar tarafından değil diğer dinler ve Romenlerin yanı sıra çok çeşitli milletlere mensup insanlar tarafından ziyaret edilmesi, Sarı Saltuk’a atfedilen önem ve duyulan saygının en güzel kanıtıdır.

Sarı Saltuk ve onunla aynı fikirleri paylaşan Mevlana, Hacı Bektaş ve Yunus Emre gibi Anadolu’da yetişen hoşgörü önderlerinin yüzyıllarca önce vermiş oldukları insan sevgisi odaklı hoşgörü mesajlarına bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası toplumda belirgin bir ayrışma ve dışlama eğiliminin yaşandığı, Batı Avrupa toplumlarında yabancı düşmanlığı ile ayrımcılığın üzücü ve tehlikeli boyutlara varan örneklerinin yaşandığı günümüzde, kültürler arası diyalog ve çeşitlilik içinde birlik 21. yüzyılda en çok önem verilmesi gereken ilkeler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye ve İspanya’nın girişimiyle 2005 yılında başlatılan BM projesi Medeniyetler İttifakı, farklı kültürler ve bölgelere mensup milletler ve topluluklar arasında anlayışı ve işbirliğine dayalı ilişkileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Medeniyetler İttifakı projesi, Mevlana, Sarı Saltuk, Hacı Bektaş ve Yunus Emre gibi önemli Türk düşünürlerinin düşünce hayatına yön veren barış, hoşgörü ve işbirliği anlayışına dayanmaktadır. Türkiye ve İspanya Başbakanları tarafından başlatılan bu girişim, az önce sözünü ettiğim ayrışma ve dışlama eğilimini ortadan kaldırma ve bunun yerine `çeşitlilik yoluyla birlik`ilkesinin ve bireylerin temel tercihlerine saygı gösterilmesi esasına dayanan hoşgörü kültürünün ikame edilmesini hedeflemektedir.

Bugün açılışı yapılan sempozyumun, Sarı Saltuk Babanın felsefesinin Balkanlarda daha iyi tanıtılıp anlatılmasına ve bu bakımdan hoşgörü kültürünün pekiştirilmesine katkıda bulunacağı düşüncesiyle organizatörleri tebrik ediyor ve başarılar diliyorum.

Pazartesi - Cuma

09.00 - 12.30 / 14.00 - 18.00

Öğle saatlerinde nöbet sistemi uygulanmaktadır.
1.1.2018 2.1.2018 Yılbaşı Tatili
24.1.2018 Romanya'nın Birliği Günü
9.4.2018 Paskalya Yortusu
1.5.2018 İşçi Bayramı
28.5.2018 Rusalii Yortusu
1.6.2018 Çocuk Bayramı
15.6.2018 16.6.2018 Ramazan Bayramı
15.8.2018 Azize Maria Yortusu
21.8.2018 22.8.2018 Kurban Bayramı
29.10.2018 Cumhuriyet Bayramı
30.11.2018 Aziz Andrei Yortusu
1.12.2018 Romanya Milli Günü
25.12.2018 26.12.2018 Noel