"Balkanlar'da Türk Kadını VI. Uluslararası Sempozym" açılış konuşması

Füsun ARAMAZ 08.06.2012
Sayın Milletvekilleri,
RDTB ve RMTTDB’nin değerli başkan ve üyeleri,
Sayın Konuklar,
Kıymetli Hanımlar,

2010 yılında Köstence’de düzenlenen “Balkanlar’da Türk Kadını V. Uluslararası Sempozyumu”nda sizlerle bir araya gelmiştik. Bu yıl 6. kez ve yine Köstence’de düzenlenmekte olan sempozyumda Romanya’nın yanı sıra Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan/Batı Trakya’dan gelen değerli hanımlarla tekrar buluşmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Unutmamalıyız ki, Türk kadını, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçekleştirdiği devrimler sayesinde Türkiye Cumhuriyeti’nde, toplumda erkeklerle eşit bireyler olarak hak ettiği yeri almış; 1934 yılında kadınlara tanınan seçme ve seçilme hakkıyla bir çok Avrupa ülkesinden önce siyasi hakları elde etmesi mümkün olmuştur.

Günümüzde kadın haklarının uygulanmasında ulaşılan seviye, ülkelerin gelişmişlik düzeyinin göstergelerinden biri olarak değerlendirilmektedir. Son dönemde Türkiye, kadın haklarının teşviki, kadının toplumdaki rolünün güçlendirilmesi ve kadın – erkek eşitliğinin sağlanması hususlarında gerek ulusal gerek uluslararası düzeyde çaba harcamakta ve etkin bir rol üstlenmektedir

Birleşmiş Milletler Kadına Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi'ne ve Ek Protokolü'ne taraf olan, ayrıca, Kadına Karşı Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Komitesi'nde bir üyeyle temsil edilen Türkiye, Avrupa Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında kadına karşı şiddet alanında ilk uluslararası belge olan ve kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak da anılan Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin hazırlıklarına öncülük etmiş ve bu Sözleşme'yi imzalayan ve meclisinde onaylayan ilk ülke olmuştur.

Bugünkü “Kadın ve aile, kadının statüsü ve sorunları; kadının siyasetteki rolü ve Türkkadınının küresellesen dünyada sosyal gelisimi; sivil toplumda kadının gücü, çalısmaları ve karar alma mekanizmasına katılımı” konularının ele alınacagı sempozyumun, Türk soylu kadınların yasadıkları ülkelerde karsılaştıkları çeşitli sorunların asılması yönünde bilgi alış-verisinde bulunmaları bakımından önemli bir fırsat teşkil edeceğini düşünüyorum. Bu toplantı kadınların yaşadıkları toplumdaki yerlerinin irdelenmesi açısından da son derece önemlidir. Zira, kadınların hayatın tüm düzeylerine tam ve eşit bir şekilde dahil edilmeleri demokrasinin bir gereğidir.

RDTB Yönetimini ve Kadınlar Kolunu Balkanlar’da yaşayan Türk kadınlarının bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarına imkan sağlayacak bu sempozyumu 6. kez düzenledikleri için kutluyorum. Romanya dışından gelen tüm konuklara tekrar hoş geldiniz diyerek verimli bir toplantılar dizisi gerçekleştirmelerini diliyorum.

Teşekkür ederim.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

(Konsolosluk işlemleri: 09:00 – 12:30) (Öğle saatlerinde nöbet sistemi uygulanmaktadır)
1.1.2021 2.1.2021 Yılbaşı Tatili
24.1.2021 Romanya'nın Birliği Günü
30.4.2021 Kutsal Cuma
1.5.2021 İşçi Bayramı
2.5.2021 3.5.2021 Paskalya Yortusu
13.5.2021 Ramazan Bayramı
1.6.2021 Çocuk Bayramı
20.6.2021 21.6.2021 Rusalii Yortusu
20.7.2021 Kurban Bayramı
15.8.2021 Azize Maria Yortusu
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
30.11.2021 Aziz Andrei Yortusu
1.12.2021 Romanya Milli Günü
25.12.2021 26.12.2021 Noel