"I. Uluslararası Türkçe Eğitimi-Sistem, Metod ve perspektifler Sempozyumu" açılış konuşması

Füsun Aramaz 23.09.2011
Sempozyuma Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Romanya’dan katılan değerli eğitimcilere hoş geldiniz demek istiyorum.

Dobruca bölgesinde asırlardır yerleşik olan Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımız, Romanya ile ortak tarihimizin canlı kanıtını oluşturmaktadırlar. Aynı coğrafyayı paylaştığımız ve Karadeniz’de komşu olduğumuz Romanya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bugün her alanda gelişmekte olmasında, soydaşlarımızın rolü şüphesiz büyüktür. Yaşadıkları toplumla uyum içinde, Romen kanunlarına saygılı vatandaşlar olarak yaşayan soydaşlarımız, aynı zamanda kültür, dil, din, kimlik, örf ve adetlerini en iyi şekilde koruyarak Romanya ile Türkiye arasında sağlam dostluk köprüleri kurulmasına katkıda bulunmaktadırlar.

Romanya’daki Türk ve Tatar Türkü soydaşlarımızın ortak değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin yaşatılmasında Türkçe en önemli unsurdur. Zira Türkçe hem Türk-Tatar soydaşlarımız arasında ortak iletişim dili, hem de Türkiye ile bağları güçlü kılan bir faktördür.

Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan 1995 tarihli protokol ile Mecidiye’de kurulmuş bulunan Kemal Atatürk Ulusal Koleji Türkçe eğitim alanında önemli bir amaca hizmet etmektedir. Romence’nin yanı sıra Türkçe verilen eğitimle, Dobruca bölgesinde yaşayan gençlerimizin kültürel kimliklerini korumalarına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, Kolej halen Romanya’da İslam teolojisi eğitimi veren tek okuldur. Okulda T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca atanmış 10 öğretmenimiz görev yapmaktadır. Öğretmenlerimizden biri geçtiğimiz sene Kolej bünyesine dahil edilen Türk-Tatar çocukların yoğun olduğu anaokulunda bu eğitim yılında göreve başlamıştır. Kolej anaokulu öğrencilerinin anadilin öğrenilmesi için en uygun yaşta Türkiye’den gelen öğretmenimizle anadil eğitimine başlamaları eşsiz bir fırsattır. Bu bakımdan, anaokuluna Türkiye’den öğretmen atanması Kolejin çalışma şartlarını belirleyen protokolde yer alan, geç kalınmış ancak fevkalade önemli bir uygulamadır. Buna paralel olarak, Köstence’de Romence-Türkçe eğitim sunan Zübeyde Hanım Anaokulu’nda da bu sene Türkiye’den bir öğretmenimiz göreve başlamıştır.

Soydaş gençlerimizin Türkçe öğrenmeleri, din, örf ve adetleriyle bağlarının güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Köstence ve çevresindeki okullarda 4000’in üzerinde Türk-Tatar öğrenciye birinci sınıftan lise son sınıfa kadar “anadil dersi” kapsamında Türkçe dersleri verilmektedir. Ayrıca, soydaş öğrencilere İslam dini dersleri de yine Türkçe olarak okullarda haftada bir saat verilmektedir.

T.C. Köstence Başkonsolosluğu olarak bu dersleri veren soydaş öğretmenlerimizin Türkiye ve Romanya’da Türk uzmanlar tarafından meslek içi eğitim seminerleri ile mesleki bilgilerini artırmaya çalışıyoruz. Ayrıca Türkçe ve din derslerine yönelik kitap ve materyal ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destek olmaktayız. Geçtiğimiz Mayıs- Haziran aylarında Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından ilkokul birinci snıftan lise son sınıfa kadar toplam 5000 ders kitabını 45 okula dağıttık.

Anadil eğitiminde kardeş okul ilişkilerinin de önemli rolü bulunmaktadır. Dobruca bölgesinde halihazırda 40 okulun Türkiye’de kardeş okulu bulunmaktadır. Soydaş öğrencilerin yoğun olduğu okulların Türkiye’deki okullarla kardeşlik ilişkilerinde ortak payda Türkçedir. Dolayısıyla, soydaş öğrencilerin Türkiye’deki kardeş okulların öğrencileriyle düzenli olarak biraraya gelerek ortak projeler üretmeleri, kültürel ve sosyal faaliyetlerde yer almaları anadil eğitiminin önemli unsurlarından biridir.

Köstence Başkonsolosluğu olarak Kasım 2010-Mayıs 2011 döneminde soydaş gençlerimize yönelik ücretsiz Türkçe kurslarını Kemal Atatürk Ulusal Koleji öğretmenlerimizin katkılarıyla Romanya Müslümanları Müftülüğü Eğitim Merkezi’nde düzenledik. Kursların sonunda Türkçe derslerine devam eden 50 civarındaki katılımcı Bükreş Büyükelçiliğimiz ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğinde Ankara’da 1 aylık eğitim ve kültür programına katıldı.

Başkonsolosluğumuz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da soydaşlarımızın Türkçelerini ilerletmeleri ve yeni neslin anadillerini öğrenmesi konusunda gerekli desteği sürdürecektir. Köstence’de yakında faaliyete geçecek olan Yunus Emre Türk Kültür Merkezi de bu doğrultudaki hizmetlerin zenginleştirilerek sürdürülmesini sağlayacaktır.

Yeni eğitim yasasının sağladığı imkanları, müfredat çalışmalarını Milli Eğitim Bakanlığı Türkçe Müfettişi Sayın Vildan Bormambet ve Köstence İl Eğitim Müfettişliği yetkilileriyle yakından takip ediyoruz. Yeni yasa kapsamında, din derslerine yönelik uygulanacak müfredat programı ve ders kitabı hazırlıklarında bilgi ve birikimlerinden faydalanılmak üzere Türkiye'den bir uzmanımız yakın zaman içinde Romanya’ya gelecek. Yeni eğitim yasasının anadilde verilmesini mümkün kıldığı diğer derslerin müfredat ve ders kitabı hazırlıkları için de Türkiye’den uzman görevlendirilmesi tabiatıyla sözkonusu olabilecektir.

Bugün düzenlenen sempozyumun Balkan coğrafyasında/Türk dünyasında Türkçe’nin anadil olarak öğretilmesi konusundaki tecrübeleri bir araya getirerek bu yöndeki ortak çabalara önemli katkıda bulunacağına inanıyorum.

Romanya Demokrat Türk Birliği Başkan ve yöneticilerini bu sempozyuma ev sahipliği yaptıkları için tebrik ederek sempozyumun başarılı sonuçlar vermesini diliyorum.

Atatürk

Pazartesi - Cuma

09.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00

(Konsolosluk işlemleri: 09:00 – 12:30) (Öğle saatlerinde nöbet sistemi uygulanmaktadır)
1.1.2021 2.1.2021 Yılbaşı Tatili
24.1.2021 Romanya'nın Birliği Günü
30.4.2021 Kutsal Cuma
1.5.2021 İşçi Bayramı
2.5.2021 3.5.2021 Paskalya Yortusu
13.5.2021 Ramazan Bayramı
1.6.2021 Çocuk Bayramı
20.6.2021 21.6.2021 Rusalii Yortusu
20.7.2021 Kurban Bayramı
15.8.2021 Azize Maria Yortusu
29.10.2021 Cumhuriyet Bayramı
30.11.2021 Aziz Andrei Yortusu
1.12.2021 Romanya Milli Günü
25.12.2021 26.12.2021 Noel